Regulamin stronyRozdział I - Definicje

1. Jako Portal www.SportGniezno.pl rozumiemy stronę internetową SportGniezno.pl wraz ze wszystkimi jej pod stronami.
2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu SportGniezno.pl
3. Pełnoprawny Użytkownik to Użytkownik, który jest zarejestrowany w Portalu SportGniezno.pl
4. Właścicielem Portalu SportGniezno.pl jest SpeedwayPub.com.pl
5. Administratorzy, Redaktorzy, Newsmani, Tłumacze Graficy, Koderzy SportGniezno.pl tworzą Redakcję Portalu SportGniezno.pl.

  a. Administrator to Pełnoprawny Użytkownik wyznaczony przez Zarząd Redakcji, zajmujący się sprawami serwerowymi, graficznymi,
  b. Redaktor to Pełnoprawny Użytkownik wyznaczony przez Redakcję, który odpowiada za treść serwisu

Rozdział II - Zasady korzystania z Portalu SportGniezno.pl

6. Korzystanie z Portalu SportGniezno.pl jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu SportGniezno.pl.
7. Wszystkich Użytkowników Portalu SportGniezno.pl obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
8. Użytkownik powinien podczas dodawania Informacji o charakterze tekstowym pilnować czystości języka, jakiego używa.
9. Użytkownik dodając Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal SportGniezno.pl w celach promocyjnych.
10. Nie jest dozwolone dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

 a. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
 b. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
 c. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
 d. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
 e. propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
 f. propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
 g. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
 h. zawierają treści pornograficzne.

11. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Redakcji są natychmiastowo usuwane.
12. Publikowane na stronach Portalu SportGniezno.pl Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal SportGniezno.pl nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
13. Dodawanie Informacji do działów Aktualności, Transfery, Felietony zarezerwowane jest dla Pełnoprawnych Użytkowników.
14. Dodawanie Informacji do działów OKIEM KIBICA zarezerwowane jest dla wszystkich Użytkowników, Moderator zastrzega sobie prawo do opublikowania wyłącznie wybranych newsów.
15. Dodając Informację Użytkownik gwarantuje, że posiada autorskie prawa do Informacji lub prawa do jej wykorzystywania.
16. Dodając Informację Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych Portalu SportGniezno.pl adresu IP komputera, z którego dodano Informację oraz czasu dodania Informacji.
17. Dodawane przez Użytkowników Informacje są moderowane przez Administratorów.
18. Wszystkie opinie umieszczane jako Informacje są opiniami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte w Informacjach nie są opiniami Portalu SportGniezno.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Rozdział III - Rejestracja, Pełnoprawni Użytkownicy oraz rezygnacja z uczestnictwa

19. Rejestracja w Portalu SportGniezno.pl jest darmowa i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
20. Użytkownik dodając Informacje podczas rejestracji gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.
21. Administrator ma prawo do usunięcia zarejestrowanego Użytkownika bez podania przyczyny.
22.   Administrator ma prawo do usunięcia komentarzy bez podania przyczyny.
23. Każdy Pełnoprawny Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze statusu "Pełnoprawny". Przez rezygnację rozumiana jest utrata przywilejów Pełnoprawnego Użytkownika. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres [mail]
24. Użytkownik podczas Rejestracji lub dodawania Informacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833, wykorzystywanych w celach marketingowych dla serwisu SportGniezno.pl
25. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na stałe lub tymczasowe otrzymywanie korespondencji od Portalu SportGniezo.pl na podane przez siebie adresy rzeczywiste lub/i elektroniczne.

Rozdział IV - Redakcja Portalu

25. Redakcja ma obowiązek:

 a. dbać o dobry wizerunek Portalu SportGniezno.pl,
 b. dostarczać i publikować aktualne Informacje o sporcie w regionie gnieźnieńskim,
 c. moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników,
 d. stale ulepszać funkcjonowanie Portalu SportGniezno.pl
 e. dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu.

26. Redakcja ma prawo do:
 
a. edytowania Informacji zawartych w Portalu SportGniezno.pl,
b. korzystania z adresów pocztowych w domenie www.SportGniezno.pl
27. Administrator lub Moderator SportGniezno.pl mają prawo do usuwania Informacji bez podania przyczyny.
28. Administrator ma prawo do:

 a. wglądu do danych zapisanych w bazie Portalu SportGniezno.pl,
 b. zmieniana wyglądu witryny po uprzednim poinformowaniu pełno prawnych użytkowników serwisu ChelsePL.com,
29. Redakcja z ważnej przyczyny mogą zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o takiej decyzji. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od powiadomienia Pełnoprawnego Użytkownika o zmianach w Regulaminie nie usunie on swojego Konta, wówczas Redakcja przyjmuje, że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane.Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności:

 a. zmianę przepisów prawnych,
 b. utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Portalu SportGniezno.pl,
 c. utratę praw do domeny lub istotną awarię sprzętu.

30. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:

 a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu SportGniezno.pl;
 b. za problemy w funkcjonowaniu Portalu SportGniezno.pl, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Redakcja  przy zachowaniu należytej staranności nie była wstanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec,
 c. niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu SportGniezno.pl przez Użytkowników;
 d. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;
 e. przerwy w świadczeniu Portalu SportGniezno.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Serwisu;
 f. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Redakcji i Urzędu Gminy SportGniezno.pl

31. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu SportGniezno.pl może podejmować tylko i wyłącznie Redakcja.

Rozdział V - Ochrona danych osobowych

32. Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby Portalu SportGniezno.pl.
33. Redakcja dołoży wszelkich starań aby zapewnić poufność danych zapisanych w Portalu SportGniezno.pl.
34. Na wniosek osób trzecich, wobec których w Informacji doszło do naruszenia prawa, Portal SportGniezno.pl może udostępnić dane dotyczące Użytkownika, który dokonał niezgodnego z prawem dodania Informacji.


Rozdział VI -Polityka plików "cookies"
 
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w  szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu  końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron  internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony  internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu  końcowym oraz unikalny numer.
 
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika  Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator  Serwisu acmilan24.com z siedzibą w Gnieźnie, ul. Swarzędzka 41.
 
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 
 a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w  szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika  Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do  jego indywidualnych potrzeb;
 
 b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób  Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia  ulepszanie ich struktury i zawartości;
 
 c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której  Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać  loginu i hasła;
 
  5. W ramach Serwisu stosowany jest jeden rodzaj plików Cookiem tzw.  „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami  tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym  Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub  wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 
 a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług  dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies  wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 
 b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.  wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w  ramach Serwisu;
 
 c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie  informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 
 d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie”  wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka  lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu  strony internetowej itp.;
 
 e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie  Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich  zainteresowań.
 
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron  internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza  przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień  dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w  szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę  plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź  informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika  Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi  plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki  internetowej).
 
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies  mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach  internetowych Serwisu.
 
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu  i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z  operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów


Rozdział VII - Ustalenia końcowe

35. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
36. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.01.2009r.
37. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
38. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
39. Redakcja zastrzega, iż niniejszy regulamin może ulec zmianie, bez konieczności informowania użytkowników.treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/strona,.html