Mistrzostwa Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego w Krosie Strzeleckim

2013-05-274 czewrca od godziny 9.00, zgłoszeniami zawodników i drużyn rozpoczną się Mistrzostwa Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego w Krosie Strzeleckim, który odbędzie się na terenie ZSP nr 2 przy ulicy Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie.

Organizatorami zawodów są:
- Liga Obrony Kraju w Gnieźnie  
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Współorganizatorzy:
- Urząd miasta Gniezna
- GOSiR
- Starostwo Powiatu Gnieźnieńskiego

Zasady uczestnictwa:
- W krosie strzeleckim może startować młodzież po ukończeniu 13 lat dziewczęta  i chłopcy;

- Zostali zgłoszeni do udziału w zawodach przez szkołę (koło, klub) lub indywidualnie zgłoszą swój udział do dnia 28.05.2013r.;

- Legitymują się dobrym stanem zdrowia, musza posiadać aktualny wpis  w książeczce zdrowia lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność  do udziału w zawodach;

- Posiadają dobre umiejętności strzeleckie z broni pneumatycznej, zawodnicy którzy po raz pierwszy zostali zgłoszeni do krosu strzeleckiego muszą być sprawdzeni teoretycznie i praktycznie z umiejętności strzeleckich;

- Szkolenia i treningi organizuje LOK Gniezno, miejsca i terminy treningów będą przekazane do wiadomości dla zainteresowanych szkół, klubów i kół lub bezpośrednio zgłaszających się indywidualnie zawodników.

Program Zawodów:
08:45 – 09:00 Zgłoszenia zawodników i drużyn
09:00 – 09:15 Zbiórka drużyn – otwarcie mistrzostw
09:15 – 09:30 Losowanie kolejności startu
09:30 – 12:00 Kros chłopcy
12:15 – 13:45 Kros dziewczyny
14:00 – 15:00 Pojedynek strzelecki
16:00       Zakończenie Mistrzostw

Piotr Budzianowski/Foto archiwum SportGniezno.pl
treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,Mistrzostwa_Gniezna_i_Powiatu_Gnieznienskiego_w_Krosie_Strzeleckim.html