XIII Mistrzostwa Wielkopolski w Plażowej Piłce Nożnej o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego - Zapowiedź i fotograficzne wspomnienia czar...

2013-06-14W dniach 24 - 25 sierpnia na plaży w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, woj. wielkopolskie, powiat gnieźnieński rozegrane zostaną XIII Mistrzostwa Wielkopolski w Plażowej Piłce Nożnej o puchar  Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Skorzęcin, 24-25 sierpnia 2013r.

I.    CEL
1.    Popularyzacja gry w plażową piłkę nożną w Wielkopolsce,
2.    Wyłonienie Mistrza Wielkopolski w plażowej piłce nożnej
3.    Wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa zespołowego
4.    Uatrakcyjnienie pobytu wczasowiczom na Ośrodku Wypoczynkowym

II.    ORGANIZATORZY
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki „Chrobry - Gniezno”
- Współorganizatorzy:
- Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
- Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
- Urząd Miejski w Gnieźnie
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Witkowie
- Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie
- Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie
- Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Patronat medialny sprawują:
Radio Merkury
Radio Gniezno
Głos Wielkopolski
Przemiany na Szlaku Piastowskim
Serwis SportGniezno.pl

III.    TERMIN I MIEJSCE
Turniej rozgrywany jest na plaży w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, woj. wielkopolskie, powiat gnieźnieński. Turniej przeprowadzony będzie w dwóch dniach 24-25 sierpnia 2013r. tj. sobota, niedziela.  Rozgrywki odbywać się będą w 4 grupach.             

Sobota- 24 sierpnia 2012r.
10.00 - Uroczyste otwarcie turnieju.
10:20 – mecze grupy A,B,C

Niedziela- 25 sierpnia 2012r.
9.00 mecze grupy D, faza pucharowa
15.00- Zakończenie Turnieju – wręczenie nagród i podsumowanie imprezy

Z uwagi na chęć uniknięcia przerw w rozgrywkach, aby drużyny nie grały w swoich grupach meczu po meczu wprowadzony jest system gry w 3 grupach przemiennie zgodnie z podanym harmonogramem.

IV.    UCZESTNICTWO
1.  Do Turnieju mogą przystąpić drużyny składające się z 5 zawodników, czterech zawodników w polu oraz bramkarz,
2. Zawody zostaną rozegrane w kategorii OPEN – minimum ukończony 16 rok życia, w dniu zawodów przez zawodników i zawodniczki.
4. Przewiduje się możliwość udziału 3 rezerwowych zawodników,
5. Kierownik drużyny musi być pełnoletni.
6. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę od rodziców na udział w turnieju i przedstawić ją organizatorowi najpóźniej w dniu rozgrywek.
7.  W turnieju obowiązuje wpisowe w wysokości 200 PLN (od drużyny)
Potwierdzeniem udziału w rozgrywkach jest wpłata na konto Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Turystki „Chrobry – Gniezno”
nr konta : 54 9065 0006 0000 0000 7100 0001
z dopiskiem „piłka plażowa” oraz nazwa drużyny, w terminie nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia drużyny w rozgrywkach.
O udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania wpłaty.
Jak co roku w związku z dużym zainteresowaniem turniejem liczymy na szybką reakcję z Państwa strony.


V.    PODSTAWOWE ZASADY I PRZEPISY GRY
1.     Zawody rozgrywane będą regulaminowymi piłkami do Beach Soccera.
2.     Przewinienie karane jest żółtą kartką
3.     Dwie żółte kartki usuwają zawodnika do końca meczu z pola gry
4.     Obowiązują zasady fair play
5.     Rzuty z autu wykonywane są nogą
6.     Rzuty karne za faul w polu karnym wykonujemy z połowy boiska
7.     W meczu finałowym jak i w finale o 3 miejsce w przypadku braku rozstrzygnięcia po regulaminowym czasie gry o wyniku decydować będą rzuty karne (gra do 5 karnych rozstrzyga wynik)
8.     Pole karne wyznaczają specjalne chorągiewki umieszczone na obrzeżach boiska
9.    16 drużyn podzielone zostaną na cztery pięciozespołowe grupy eliminacyjne,
10. System rozgrywek w grupie - „każdy z każdym”,
11. Z grupy przechodzą do dalszego etapu rozgrywek po 2 najlepsze drużyny – tworząc dalej rozgrywki 8 zespołów – system pucharowy,
12.    Gra toczy się na boisku do Beach Soccera,
13.    Czas jednego spotkania wynosi 20 minut (10 minut x 2 połowy)
14.    Zawodnicy grają bez obuwia. Dopuszczalna jest gra w miękkich ściągaczach lub skarpetach
15.    Zmiany przeprowadzać można w każdej chwili meczu po uprzednim zezwoleniu sędziego.
16.    Rozgrywki zostaną przeprowadzone bez względu na panujące warunki atmosferyczne
17.    Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. Decyzja organizatora jest ostateczna

VI.    NAGRODY
 Za zajęcie od I do VI miejsca w turnieju drużyny otrzymają pamiątkowe puchary, medale oraz dyplomy uczestnictwa.
I miejsce     – Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka 
II miejsce   - Puchar Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego
III miejsce – Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Krzysztofa Szkudlarka
IV miejsce – Puchar Prezydenta Miasta Gniezna – Jacka Kowalskiego
V miejsce  – Puchar Starosty Gnieźnieńskiego – Dariusza Pilaka
VI miejsce – Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Witkowie –
                      Stanisława Rajkowskiego


W klasyfikacji końcowej zespoły od VII-XVI miejsca otrzymują statuetki uczestnictwa oraz dyplomy.
Wręczone zostaną również statuetki dla „Najlepszego Bramkarza”, „Najlepszego Zawodnika” oraz „Króla Strzelców”
Jak co roku organizatorzy starać się będą o pozyskanie sponsorów na ufundowanie nagród rzeczowych dla zawodników z finałowych drużyn.

VII.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizatorzy olimpiady zabezpieczają:   
-          opiekę medyczną podczas turnieju,
-          obsługę sędziowską, techniczną oraz nagłośnienie,
2.  Uczestnicy turnieju przyjeżdżają na własny koszt.
3. W zależności od możliwość finansowych przewiduje się także zakup upominków rzeczowych,

VIII.    ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej www.iplazowka.pl za pośrednictwem specjalnie przygotowanego wzoru. Losowanie zespołów z podziałem na grupy odbędzie się w biurze SKFiT Chrobry Gniezno przy ul. Rzeźnickiej 1. Tel. (61) 426-33-29
Szczegółowych informacji udziela Prezes SKFiT „Chrobry – Gniezno” – Stanisław Dolaciński tel. 509 194 958  lub Bartosz Wojciechowski tel 662 962 189

FotorelacjeSportGniezno z lat:
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012  1 dzień
- 2012  2 dzień


 
Za pośrednictwem serwisu SportGniezno.pl przez dwa dni trwania turnieju można będzie śledzić wyniki On-Line!!!


Serdecznie  zapraszamy !!!
Komitet Organizacyjny Zawodów

 
treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,XIII_Mistrzostwa_Wielkopolski_w_Plazowej_Pilce_Noznej_o_puchar__Marszalka_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_-_Zapowiedz_i_fotograficzne_wspomnienia_czar.html