Zapisy do Turnieju Piłki Nożnej dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych o Puchar KKS Lech Poznań i Stowarzyszenia Wiara Lecha

2011-05-24W dniach od 18-22 lipca br. na terenie kompleksu boiks ORLIK przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie zostanie rozegrany Turniej Piłki Nożnej dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych o Puchar KKS LECH Poznań i Stowarzyszenia Wiara LECH-a.

Organizatorami turnieju są:
-    Stowarzyszenie „WIARA LECHA”
-    KKS LECH POZNAŃ
-    Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Głównym celem imprezy to:
-    Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych
-    Aktywne zagospodarowanie czasu wolnego
-    Wpajanie nawyku sportowej rywalizacji fair paly oraz dobrych obyczajów kibicowania

W turnieju udział wziąć mogą osoby:
·     urodzone  w latach 1998 -  2000 i uczęszczające szkoły podstawowej
·     urodzeni w latach 1995 -1997 i uczęszczający do szkół gimnazjalnych.
-    Drużyna uczestnicząca w turnieju składa się z 5 zawodników biorących udział w grze (4 zawodników w polu i bramkarz) i nie więcej niż 4 zawodników rezerwowych.
-    Przed organizatorami drużynę reprezentuje kierownik, którym musi być osoba pełnoletnia.
-    Kierownik zespołu dostarcza organizatorom skład drużyny oraz pisemną zgodę rodziców każdego z członków zespołu na udział w turnieju na kartach zgłoszeń przygotowanych przez organizatorów.
-    Udział w turniej jest bezpłatny
-    System rozgrywek oraz czas trwania meczów uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn i przedstawiony będzie przed rozpoczęciem turnieju
-    Podczas meczów obowiązuje strój sportowy oraz obuwie przeznaczone do gry na boisku ze sztuczną nawierzchnią.

Jak turniej nagrody i medale i tak:
-    Za zajęcie miejsc od I do III drużyny otrzymują pamiątkowe puchary i medale.
-    Pierwsze miejsce w grupie premiowane jest wyjazdem na mecz LECHA POZNAŃ do Poznania.
-    Organizator przewiduje upominki dla najlepszego bramkarza i strzelca w każdej grupie wiekowej

Zgłoszenia należy składać:
-    Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 04.07.2011 o godz. 1700  w hotelu „Lech”.
-    Zgłoszenia drużyn przyjmowane są w biurze GOSiR przy ul. Jolenty 5 do dnia 11.07.2011 r. do godz. 1500.
-    Bliższych informacji udziela Dział Marketingu GOSiR przy ul. Jolenty 5, tel. 424 – 86 – 05 lub 424-86- 00 (biuro GOSiR)

 


REGULAMIN

 I. CEL
-      Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych
-      Aktywne zagospodarowanie czasu wolnego
-      Wpajanie nawyku sportowej rywalizacji fair paly oraz dobrych obyczajów kibicowania

 
II.  ORGANIZATORZY
-        Stowarzyszenie „WIARA LECHA”
-        KKS LECH POZNAŃ
-        Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji

 
III. TERMIN I MIEJSCE
Turniej rozegrany zostanie w dniach 18-22.07.2011 na terenie kompleksu boisk ORLIK 2012 przy ul.Wrzesińskiej w Gnieźnie.

 
IV.  UCZESTNICTWO
- Udział w turnieju wziąć mogą osoby:
·  urodzone  w latach 1998 -  2000 i uczęszczające szkoły podstawowej
· urodzeni w latach 1995 -1997 i uczęszczający do szkół gimnazjalnych.
- Drużyna uczestnicząca w turnieju składa się z 5 zawodników biorących udział w grze (4 zawodników w polu i bramkarz) i nie więcej niż 4 zawodników rezerwowych.
- Przed organizatorami drużynę reprezentuje kierownik, którym musi być osoba pełnoletnia.
- Kierownik zespołu dostarcza organizatorom skład drużyny oraz pisemną zgodę rodziców każdego z członków zespołu na udział w turnieju na kartach zgłoszeń przygotowanych przez organizatorów.
- Udział w turniej jest bezpłatny
- System rozgrywek oraz czas trwania meczów uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn i przedstawiony będzie przed rozpoczęciem turnieju
- Podczas meczów obowiązuje strój sportowy oraz obuwie przeznaczone do gry na boisku ze sztuczną nawierzchnią.

 
V. NAGRODY
-        Za zajęcie miejsc od I do III drużyny otrzymują pamiątkowe puchary i medale.
-        Pierwsze miejsce w grupie premiowane jest wyjazdem na mecz LECHA POZNAŃ do Poznania.
-        Organizator przewiduje upominki dla najlepszego bramkarza i strzelca w każdej grupie wiekowej
 
VI. ZGŁOSZENIA
- Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 04.07.2011 o godz. 1700  w hotelu „Lech”.
- Zgłoszenia drużyn przyjmowane są w biurze GOSiR przy ul. Jolenty 5 do dnia 11.07.2011 r. do godz. 1500.
- Bliższych informacji udziela Dział Marketingu GOSiR przy ul. Jolenty 5, tel. 424 – 86 – 05 lub 424-86- 00 (biuro GOSiR)

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na ławkach rezerwowych zawodników.
-  Napoje dla uczestniczących drużyn zapewniają kierownicy zespołów
- Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w czasie trwania turnieju
- Uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie. GOSiR posiada ubezpieczenie OC deliktowe obiektu.
- Kierownik drużyny odpowiedzialny jest za zachowanie ładu i porządku swojego zespołu na obiekcie sportowym. Zobowiązany jest również do naprawy lub pokrycia powstałych szkód.
- W uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo dokonać zmian w regulaminie zawodów.
- Zgłoszenie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
-  O wszystkich innych sprawach nieokreślonych regulaminem decyduje ORGANIZATOR.Karta zgłoszenia drużyny

do „Turniej piłki nożnej o puchar KKS LECH Poznań

i Stowarzyszenia WIARA LECHA” – LATO 2011 – 18-22.07.2011

 

..................................................................................................

Nazwa Drużyny

 

Skład drużyny

 

          Nazwisko Imię            nr. zawodnika           Rok urodzenia

 

  1. ...............................            .......................                  .........................               

           Kapitan

      2.  ................................            ......................                   .........................

 

      3.  ................................             .....................                   .........................

 

      4.  ...............................              .....................                    .........................

 

      5.  ................................             .....................                     ........................

 

      6.  .................................             ......................                    ........................

 

      7.  ..................................            .......................                   .........................

 

      8.  ..................................            .......................                   .........................

 

      9.  ...................................            .......................                   .........................

 

     10.  ..................................            .........................                  .........................

 

                                             

Barwy drużyny  ..............................................................................................

 

Imie i Nazwisko opiekuna drużyny  ..............................................................

 

Adres zam. …………………………………………………………………..                    

    

tel.kontaktowy.................................................................................................

 

Jako opiekun poświadczam że posiadam pisemną zgodę rodziców – opiekunów prawnych dzieci na ich udział w turnieju wraz z oświadczeniem o odpowiedzialności za stan zdrowia dziecka.

                                                                              

                                                                                  .................................................

                                                                               data i czytelny podpis opiekuna                        

 

 

 
treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,Zapisy_do_Turnieju_Pilki_Noznej_dla_uczniow_Szkol_Podstawowych_i_Gimnazjalnych_o_Puchar_KKS_Lech_Poznan_i_Stowarzyszenia__Wiara_Lecha.html