Boisko przy ulicy Czeremchowej w budowie

2018-07-05

Trwa realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2017. Ogólnodostępne boisko do gry w piłkę nożną przy ul. Czeremchowej w Gnieźnie, będzie gotowe do końca wakacji.

To projekt, który miał być wykonany w 2017 r. jednakże ze względu na koszty, które jak się okazało po przetargu, znacznie przewyższyły kwotę zapisaną w budżecie, został rozdzielny na dwa lata. W 2017 r. wykonano dokumentację, w tym roku przystąpiono do realizacji. Całkowity koszt realizacji zadania to 250 tys. zł.

Zakres prac obejmuje:
- niwelację terenu pod budowę boiska – 2128 m2,
- wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6cm – 268 m2,
- wykonanie nawierzchni boiska – trawa naturalna siana na podłożu z mieszanki torfu, ziemi i piasku – 1860 m2 (30x62 m)
- zakup i montaż ogrodzenia systemowego panelowego o wysokości 150 cm wraz z furtką i bramą wjazdową,
- zakup i montaż dwóch bramek do piłki nożnej wraz z piłkochwytami,
- zakup i montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna),
- nasadzenie 16 szt. drzew,
- wykonanie przyłącza wodociągowego i instalacji wodociągowej wraz z dwiema studniami czerpalnymi do podlewania boiska.


Obecnie trwają prace związane z wykonywaniem przyłącza wodociągowego oraz opaski z kostki betonowej wokół boiska.

Urząd Miasta Gniezno + fota
 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,boisko-przy-ulicy-czeremchowej-w-budowie.html