Dotacje na pierwsze półrocze 2021 roku podzielone i przyznane!

2021-02-12

Na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Gniezno, w piątek 12 lutego zostały opublikowane oficjalne wyniki konkursu w postaci przyznanych dotacji pieniężnych na pierwsze półrocze 2021, które zasilą budżet gnieźnieńskich klubów sportowych.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie. Prezydent   Miasta   Gniezna   informuje, że  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania konkursowego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie,  wyłoniono  następujących  Oferentów,  którym  przyznane  zostały  środki publiczne na 1 półrocze 2021r. na realizację zadania: Organizowanie rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych w I półroczu 2021 roku, Organizowanie imprez sportowych  o  zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2021 roku oraz Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku.

 

Po niżej podajemy wyniki wyżej wymienionych trzech rozstrzygniętych konkursów z przyznanymi kwotami pieniężnymi:

 

Wyniki konkursu na: Organizowanie rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych w I półroczu 2021 r.

 

Wyniki konkursu na: Organizowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2021 r.

 

 

 

Wyniki konkursu na: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2021 r.

 

 

 

Roman Strugalski

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,dotacje-na-pierwsze-polrocze-2021-roku-podzielone-i-przyznane.html