Dzieci z Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych na wycieczce w górach!

2014-07-15

Jak wiadomo dzieci mają wiele potrzeb: aktywności ruchowej, zabawy, zdobywania wiedzy, twórczości, wsparcia ze strony dorosłych, przebywania w gronie rówieśników.

O zaspokojenie tychże właśnie potrzeb dbała przez jedenaście dni pobytu w górach Stołowych kadra Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych.


Jej uczestnicy (wybrani w ramach nagrody za całoroczną pracę nad doskonaleniem własnej osobowości) odkrywali piękno polskich i czeskich Sudetów oraz Ziemi Kłodzkiej, oraz brali udział w programie propagującym zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

 

W jego ramach organizowane były liczne wycieczki na szczyty otaczające Duszniki, zajęcia integracyjne i obrzędy kolonijne.

Ponad czterdzieścioro uczestników wyjazdu  korzystało również z dobrodziejstw leczniczych wód mineralnych spędzając w pijalni wód zdrojowych miłe chwile.

Atrakcji było jednak o wiele więcej. Dzieci zachwycone były pokazami kolorowych fontann odbywającymi się trzy razy w tygodniu  w Dusznikach Zdroju. Koloniści zwiedzili również muzeum zabawek w Kudowie, gdzie wzięli w lekcji muzealnej o różnorakich zabawkach od czasów starożytnych aż do współczesnych.

 

W czasie pobytu na obozie socjoterapeutycznym dzieci zwiedziły również wspaniały ogród zoologiczny zwany czeskim Zoo – Safari w miejscowości Dvůr Králové.

Podczas jednej w wycieczek uczestnicy wyjazdu socjoterapeutycznego spędzili kilka godzin w gospodarstwie agroturystycznym - na Szlaku Ginących zawodów w Kudowie – Czermnej.
Gospodarstwo agroturystyczna w Czermnej składało się z kilku drewnianych chat wiejskich, wiatraka, pracowni garncarskiej – (gdzie dzieci samodzielnie lepiły gliniane naczynia) oraz mini zoo z lamami, osiłkiem i jeleniami. W jednej z chat odbywały się pokazy wypieku chleba tradycyjną metodą na zakwasie w piecu chlebowym. Smakowi takiej kromki chleba trudno się było oprzeć. Najwięcej emocji dzieciom dostarczył jednak wyjazd do kopali węgla w Nowej Rudzie, gdzie dzieci zwiedzały podziemną kopalnię i jechały kolejką górniczą.


Dzięki  opiece wychowawców i wolontariuszy : Pani Kasi Wiśniewskej-Mazur, Sandrze Buczkowskiej, Sarze Kryszewskiej,    Natalii Witkowskiej, Danielowi Superczyńskiemu, Filipowi Manuszakowi i Pani kierownik Zofii Komosińskiej dzieci podczas wyjazdu czuły się bezpieczne i zadowolone.

 

Wyjazd sfinansowano dzięki Miejskiemu Programowi  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  i z darowizn sponsorów oraz  środków USKS Rodzice – Dzieciom.

 

Zofia Komosińska + foto

 

 

 

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,dzieci-z-miejskich-swietlic-socjoterapeutycznych-na-wycieczce-w-gorach.html