Festyn na Starym Mieście

2018-08-20

Jak co roku, na zakończenie wakacji Rada Osiedla Nr 1 Stare Miasto jest organizatorem Festynu Sportowo – Profilaktycznego w ramach którego przeprowadzany jest Pojedynek Sportowo – Rekreacyjny Rad Osiedlowych Miasta Gniezna.

W ramach festynu na który organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców naszego miasta zaplanowano liczne atrakcje min. zamki dmuchane dla najmłodszych, turniej strzelecki dla dorosłych, konkurencje sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkanie z Policją i Strażą Pożarną, wystawę malarską Grupy Starówka, punkt mierzenia ciśnienia, kiełbaski z grilla – wszystko przy skocznej muzyce. W ramach pojedynku rad osiedlowych, reprezentacje lokalnych samorządów zmagać się będą głównie w rekreacyjnych konkurencjach jak: strzelanie z wiatrówki, wyrzucanie kości, rzut beretem, rzut woreczkami do kosza, rzuty do tarczy, celnie do okręgów, rzut ringo. Impreza jak co roku organizowana jest pod patronatem i o Puchar Przechodni Prezydenta Miasta Gniezna. Festyn organizowany jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan i Urzędem Miejskim. 
 
Serdecznie zapraszamy na rady osiedlowe do udziału oraz mieszkańców naszego miasta już w najbliższą niedzielę tj. 26 sierpnia br. od godz. 14.00 do Ogródka Jordanowskiego  im. J.Ch. Andersena przy ul. 3 Maja w Gnieźnie. 
 
R E G U L A M I N FESTYN SPORTOWO – PROFILAKTYCZNY  VI  POJEDYNEK SPORTOWY-REKREACYJNY  RAD OSIEDLOWYCH MIASTA GNIEZNA o Puchar Przechodni  Prezydenta Miasta Gniezna 
      
CEL
- popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród członków rad osiedlowych miasta Gniezna, 
- wyrabianie nawyku aktywnego udziału  w różnych formach rekreacji i aktywnego wypoczynku,
- integracja społeczności osiedlowych naszego miasta
- tworzenie systemu współzawodnictwa między radami osiedlowymi  
 
ORGANIZATORZY
- Rada Osiedla Nr 1 Stare Miasto 
- Urząd Miejski w Gnieźnie 
- Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Gniezna  
      -    Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie
      -    Rady Osiedlowe z  terenu miasta Gniezna 
 
TERMIN I MIEJSCE
Festyn Sportowo – Profilaktyczny - VI Pojedynek Sportowo – Rekreacyjny Rad
Osiedlowych Miasta Gniezna  odbędzie się w dniu  26  sierpnia 2018 roku na terenie Ogródka
 Jordanowskiego im. J.Ch. Andersena w Gnieźnie przy ul. 3 Maja.
Początek imprezy  godz. 15.00
 
UCZESTNICTWO
W Festynie Sportowo – Profilaktycznym uczestniczą wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gniezna, powiatu i regionu.
 
W Pojedynku Rad Osiedlowych uczestniczą  6 osobowe drużyny reprezentujące rady osiedlowe z terenu miasta Gniezna. 
 
KONKURENCJE I SPOSÓB ICH PRZEPROWADZENIA
 
1. strzelanie z wiatrówki
-    w konkurencji startuje jeden zawodnik
-    liczy się suma zdobytych punktów
2. rzut beretem
      -   w konkurencji startuje jeden zawodnik
- zawodnik wykonuje 2 rzuty beretem, tylko w określonym torze,
- liczy się najdłuższy  rzut
3. rzut  woreczkami do tarczy
- startuje jeden  zawodnik
- 5 rzutów woreczkami do punktowanych obręczy
- liczy się suma zdobytych punktów
4. rzut ringo
- udział bierze 2 zawodników 
- rzut kółkami na paliki, liczy się suma zdobytych punktów
     5.   wyrzucanie kości   
- w konkurencji udział bierze 1 zawodnik 
- 2 serie rzutów kośćmi, 
- liczy się największa wyrzuconych oczek
6.   rzut woreczkami do kosza   
- w konkurencji udział bierze 1 zawodnik 
- 6 rzutów punktowanymi woreczkami do kosza, 
- liczy się liczba zdobytych punktów
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA!!!  Każdy z 6 osobowej drużyny startuje tylko w jednej   konkurencji 
                          W drużynie występuje min. 1 kobieta i maksymalnie 1 osoba małoletnia
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7.    rzut woreczkami do obręczy – konkurencja zespołowa
startuje 3 osobowa drużyna,
6 rzutów punktowanymi woreczkami do obręczy,
liczy się suma zdobytych punktów
 
PUNKTACJA
1 miejsce – 15 pkt, 2 miejsce – 12 pkt, 3 miejsce – 9 pkt, 4 miejsce - 7pkt, 5 miejsce – 4 pkt. , 6 miejsce – 2 pkt
 
NAGRODY
- za zajęcie od I do III miejsca zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymują pamiątkowe
  medale 
- za zajęcie od I do VI miejsca zwycięskie rady osiedlowe otrzymują pamiątkowe puchary  
Zwycięskie drużyny otrzymują:
I miejsce – puchar  –  Prezydenta Miasta Gniezna – Tomasza Budasza    
II miejsce – puchar  – Przewodniczącego Rady Miasta Gniezna - Michała Glejzera
III miejsce– puchar –  Wiceprzewodniczącego Rady Miasta – Jana Budzyńskiego                                                                
IV miejsce – puchar – Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
                                    Rady Miasta – Anny Krzymińskiej
V miejsce – puchar  – Przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej i Sportu
                                    Rady Miasta Gniezna – Ryszarda Karmolińskiego
VI miejsce – puchar – Prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan – Stanisława Dolacińskiego
 
Zwycięska drużyna będzie także w posiadaniu
 
PUCHARU  PRZECHODNIEGO  PREZYDENTA  MIASTA  GNIEZNA
 
Zwycięska drużyna, która 3-krotnie zwycięży w kolejnych pojedynkach będzie miała prawo zachować puchar na stałe.
 
ZGŁOSZENIA
.Szczegółowych informacji na temat imprezy udziela bezpośrednio Przewodnicząca Rada Osiedla „Stare Miasto - Gniezno Daria Danik –tel.  725 462 660 
 
POJEDYNEK RAD OSIEDLOWYCH przeprowadzony będzie jak w roku ubiegłym w czasie trwania Festynu Sportowo – Profilaktycznego organizowanego przez Radę Osiedla Stare Miasto przy współpracy  Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan i Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.
 Początek festynu godz. 14.00
 
W ramach imprezy gwarantujemy wszystkim liczne atrakcje:
 
■ oprawę muzyczną 
■ konkurencje sportowo – rekreacyjne dla dzieci
■ turniej strzelecki
■ zjeżdżalnia dmuchana dla najmłodszych
■ prezentacja prac malarskich GRUPY STARÓWKA
■ spotkania z Policją i Państwową Strażą Pożarną
■ kiełbaski z grilla 
■ punkt mierzenia ciśnienia
 
S E R D E C Z N I E    Z A P R A S Z A M Y   !!!
 
DARIA DANIK - Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto 
 
 
 
treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,festyn-na-starym-miescie.html