Gnieźnieński basen będzie zamknięty

2020-12-23

Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że wprowadzone przez rząd obostrzenia związane z pandemią COVID-19, które zaczną obowiązywać od dnia 28.12.2020 roku zmuszają nas do podjęcia bardzo trudnej decyzji o ponownym ograniczeniu dostępności do obiektów Ośrodka, co nastąpi w terminie od dnia 28.12.2020 roku do dnia 17.01.2021 roku, a w przypadku naszego basenu decyzji o jego zamknięciu.

Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów izakazów wzwiązku zwystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz.2316) zawiadamiamy, że organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalna po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UEL187 z 26.06.2014, str.1, z późn.zm.), lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Z 2020, poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Jednocześnie w obiektach i na terenach sportowych obowiązywać będą obostrzenia sanitarne, o których mowa w cytowanym wyżej Rozporządzeniu Rady Ministrów.

 

W związku z powyższym informujemy, że wszystkie zajęcia zaplanowane na gnieźnieńskiej pływalni w w/w okresie zostają wstrzymane lub odwołane:

a) odwołane zostają "warsztaty na sportowo" planowane przez GOSiR w okresie ferii zimowych,

b) wstrzymane do odwołania zostają n/w zajęcia sportowe, współzawodnictwo i wydarzenia sportowe organizowane przez GOSiR:

- zajecia szkółki pływackiej GOSiR

- zajecia z nauki i doskonalenia pływania

- zajecia z aquaaerobiku

- zawody "Pływak na medal"

c) zawieszone zostaną także zajęcia organizowane przez gnieźnieńskie kluby pływackie i triathlonowe.

Zwrot wpłat za "warsztaty na sportowo", które planowalismy w styczniu 2021 możliwy jest po złożeniu w siedzibie GOSiR ul.Bł.Jolenty 5 stosowanego wniosku i przedstawieniu paragonu lub innego dokumentu potwierdzajacego zakup usługi. Zamiennie jednak proponujemy Państwu wydanie karnetu na basen z wydłużonym terminem ważności, do wykorzystania w terminie późniejszym.

W zakresie dostępności do pozostałych obiektów Ośrodka prosimy o kontakt z koordynatorami GOSiR pod nr telefonów:

 

* ul.Sportowa 3 i 5 i ul.Spokojna - tel. 502-129-615

* ul.Bł.Jolenty 5 - tel. 660-348-114

* ul.Biskupińska, ul.Wrzesińska, ul.Strumykowa,

ul.Mała, ul.Czeremchowa, ul.Parkowa - tel. 536-028-830

* ul.Wrzesińska (stadion żużlowy) - tel. 535-721-013

 

TELEFONY ALARMOWE:

tel.112

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999

STRAŻ POŻARNA - 998

POLICJA - 997

STRAŻ MIEJSKA - 604 512 000,

SANEPID - 61 426-22-42

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,gnieznienski-basen-bedzie-zamkniety.html