Integracja na sportowo w Jaworowie

2016-09-20

Dnia 17 września odbył się z inicjatywy Krzysztofa Bykowskiego Sołtysa Jaworowa festyn sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców oraz II Turniej Sołtysów i Rad Sołeckich.

Sołtysi rywalizowali w następujących  konkurencjach: 
1.Trójbój: slalom, strzał do mini bramki, rzut woreczkiem do celu. 
2. Quiz o gminie. 
3. Przenoszenie osoby na kocu. 
4. Rzut lotkami do tarczy. 
5. Picie piwa przez słomkę. 
6. Żółwia jazda rowerem. 
7. Rzut piłką lekarską 3 kg. 
8. Bieg w workach. 
9. Obieranie ziemniaków na czas. 
 
Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych konkurencji 1.  miejsce zajęło Sołectwo JAWOROWO, 2 miejsce Czajki-Królewiec, 3. Malenin. W ramach festynu odbyło się kilka konkurencji dla mieszkańców wsi m.in. zawody wędkarskie, strzelanie z wiatrówki przeprowadzone przez Bractwo Kurkowe z Witkowa. Wśród zaproszonych gości były następujące osoby: V-ce burmistrz Witkowa Łukasz Scheffs, radni powiatu gnieźnieńskiego Telesfor Gościniak i Andrzej Kwapich oraz radny gminy Witkowo Tadeusz Śliwecki. Nagrody ufundowali: Burmistrz Witkowa Marian Gadziński, Krystyna Łybacka Posłanka do Parlamentu Europejskiego i Rada Sołecka w Jaworowie. Konkurencje prowadziła Pani Sylwia Pieszak.
 
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
 
treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,integracja-na-sportowo-w-jaworowie.html