Klasa sportowa w Gimnazjum w Trzemesznie

2014-05-10

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 planowane jest utworzenie w Gimnazjum w Trzemesznie klasy sportowej o profilu siatkówka - dla dziewcząt oraz piłka nożna - dla chłopców.

 Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej w trzemeszeńskim Gimnazjum jest złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej oraz przystąpienie do testu sprawnościowego, który składać się będzie z dwóch części: testu sprawności ogólnej oraz testu sprawności specjalistycznej z danej dyscypliny. Testy sprawnościowe odbywać się będą w sali Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie (ul. Śniadeckich 18) w dwóch terminach: we wtorek 6 maja o godzinie 16:00 oraz w sobotę 10 maja o godzinie 10:00. Wystarczy zgłosić się na jeden wybrany przez siebie termin.


Szczegółowy regulamin oraz terminarz rekrutacji znajdują się na oficjalnej stronie szkoły: www.gwt.edu.pl. Tam też można pobrać wniosek o przyjęcie do szkoły oraz do klasy sportowej.
Szczegółowych informacji można uzyskać także w sekretariacie Gimnazjum w Trzemesznie, mieszczącego się przy pl. Kosmowskiego 5 oraz pod numerem telefonu +48 61 415 49 81, a także mailowo: sekretariat@gwt.edu.pl

 

  

 

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,klasa-sportowa-w-gimnazjum-w-trzemesznie.html