Kolejne siedemdziesiąt certyfikatów ukończenia kursu nauki pływania rozdane!

2018-12-07

W piątek 7 grudnia w kawiarence przy basenie Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mieszczącego się przy ulicy Jolenty 5, odbył się drugi etap wręczania przybyłym dzieciom - uczniom klas 1-3 szkół podstawowych certyfikatów ukończenia kolejnego kursu nauki pływania

Tyma razem w przeciwieństwie do dnia poprzedniego wręczenia certyfikatów ukończenia uczniom klas 1-3 szkół podstawowych kursu nauki pływania dokonał zastępca Prezydent Miasta Gniezna – Michał Pawałowski wspólnie jak dzień wcześniej z Inspektorem Zespołu ds. Sportu w UM - Markiem Szczepanowskim.
 
Przypomnijmy iż p projekt nauki pływania przewidywał dla 140 uczniów  (po 15 z każdej z 10-u szkół podstawowych Gniezna) realizację 20 lekcji podstawowej nauki pływania. Projekt w całości realizowany był z budżetu miasta z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a Prezydent zlecił wykonanie zadania Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, który zatrudnia instruktorów z pełnymi kwalifikacjami i predyspozycjami do nauki pływania małych dzieci. Jak już pisaliśmy w czwartek 6 grudnia swoje certyfikaty odebrali uczniowie Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3, 5,6 z kolei w piątek 7 grudnia  certyfikaty odebrali uczniowie Szkół Podstawowych nr 7,8, 9, 10 i 12. 
 
Każde dziecko oprócz pamiątkowego dyplomu - certyfikatu , które odebrało osobiście z rąk  zastępcy Prezydenta Miasta Gniezna – Michała Pawałowskiego, zostało obdarowane dodatkowo biletem wstępu na basen .
 
Roman Strugalski + fota - Szersza relacja fotograficzna z tego wydarzenia TUTAJ 
 
treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,kolejne-siedemdziesiat-certyfikatow-ukonczenia-kursu-nauki-plywania-rozdane.html