Odsłonięcie tablicy na gnieźnieńskim basenie

2014-10-07

W poniedziałek 6 października na szczycie budynku basenu Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Jolenty, doszło do odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej iż w latach 1915-1966, w tym miejscu było usytuowane boisko klubów sportowych skupionych wokół siebie hokej na trawie, piłkę nożną i lekką atletykę.

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy na szczycie budynku gnieźnieńskiego basenu, po krótkim wprowadzeniu przez Prezesa Gnieźnieńskiego Klubu Olimpijczyka – Mieczysława Kuklińskiego, który przypomniał iż w tym miejscu w latach 1915-1966 roku znajdowało się boisko klubów sportowych skupiających wokół siebie takie dyscypliny sportowe jak hokej na trawie, piłkę nożną oraz lekką atletykę dokonali wspólnie Prezydent Miasta Gniezna – Jacek Kowalski właśnie z Prezesem – Kuklińskim. Jak stwierdził jeszcze przed odsłonięciem Prezes GKO – Mieczysław Kukliński, na nie istniejącym już boisku drużyna hokeistów pod wodzą trenera Alfonsa Drzewieckiego zdobyła aż 14. tytułów Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie sportowej jak i 7. srebrnych medali Mistrzostw Polski oraz 2. brązowe medale Mistrzostw Polski, w których zdobyciu udział mięli między innymi tacy hokeiści jak: bracia Flinikowie -  Alfons, Jan i Henryk, Bronisław Pawlicki, Antoni Adamski, Ryszard Marzec, Eugeniusz Czajka, Kazimierz Dąbrowski, Stanisław Kasprzak i wieli innych byłych hokeistów.

Po odsłonięciu tablicy zaproszenie goście w osobach już wcześniej wymienionego Prezydenta Miasta Gniezna – Jacka Kowalskiego, jak również  zastępcy Starosty Gnieźnieńskiego – Roberta Andrzejewskiego, Senatora RP - Piotra Gruszczyńskiego,  Posła na Sejm RP – Tadeusza Tomaszewskiego oraz Przewodniczącej Rady Miasta – Marii Kocoń, w krótkich swoich wystąpieniach pogratulowali tak wspaniałej inicjatywy jaką podjął się Prezes GKO – Mieczysław Kukliński, mającej na celu umieszczeniu i odsłonięciu tej pamiątkowej tablicy w tym miejscu i złożyli wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą. Dodatkowym akcentem tej miłej uroczystości było też wręczenie pamiątkowych Medalów Koronacyjnych przze Prezydenta Miasta Gniezna, członkom Gnieźnieńskiego Klubu Olimpijczyka – Zdzisławowi Siudzińskiemu, Ryszardowi Kowalskiemu  oraz Leszkowi Hofmanowi.

Po tej uroczystości Prezes GKO – Mieczysław Kukliński, wszystkich biorących udział w odsłonięciu pamiątkowej tablicy czyli przedstawicieli władz samorządowych, członków Gnieźnieńskiego Klubu Olimpijczyka jak również przedstawicieli władz Polskiego Związku Hokeja na trawie, zaprosił do Sali Olimpijczyka mieszczącą się w gnieźnieńskim Hotelu Lech na przygotowany poczęstunek. Na tym spotkaniu grono członków Gnieźnieńskiego Klubu Olimpijczyków, powiększyło się o jeszcze jedną osobę o Arkadiusza Zawadę, który wyraził akces wstąpienia do GKO.

Roman Strugalski + foto
 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,odsloniecie-tablicy-na-gnieznienskim-basenie.html