Powiat Gnieźnieński przyznał dotacje dla klubów sportowych

2018-06-16

W dniu dzisiejszym prezentujemy opublikowane przez Powiat Gnieźnieński kwoty dofinansowań, jakie otrzymają kluby sportowe w ramach swojej działalności..

Ogółem w opublikowanej informacji Powiat Gnieźnieński przeznaczył na działalność klubową kwotę niespełna 300 tysięcy złotych. Kwota ta została rozdysponowana pomiędzy 31. klubami i organizacjami sportowymi. Przyznane środki finansowe na działalność klubów został podzielony na trzy różne zadania i tak 32,5 tys. złotych przyznano na organizację imprez sportowym o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, 124,5 tys. złotych to kwota przeznaczona na szkolenie dzieci i młodzieży a 131,5 tys. złotych podzielono pomiędzy beneficjentów na udział w rozgrywkach ligowych.
 
Po niżej podajemy szczegółowy wykaz podzielonych kwot na wyżej wymienione zadania pomiędzy 31 klubów: 
 
Organizacja na trenie powiatu gnieźnieńskiego o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w roku 2018
 
 
 
Szkolenie dzieci i młodzieży
 
 
 
Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej
 
 
 
Inne 
 
 
Roman Strugalski/ foto archiwum SportGniezno.pl
 
treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,powiat-gnieznienski-przyznal-dotacje-dla-klubow-sportowych.html