Powiatowy Cykl Turniejów Tenisa Stołowego „Szukamy Młodych Talentów” w sezonie 2013/2014 rusza już w październiku!

2013-09-27

Powiatowy Cykl Turniejów Tenisa Stołowego „Szukamy Młodych Talentów” w sezonie 2013/2014, którego organizatorami są: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki „Chrobry-Gniezno”, Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Klub Sportowy „Stella” Gniezno rusza już 17 paździenika.

Głównym celem imprezy jest: popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży, wyłanianie talentów sportowych tworzenie systemy rywalizacji i współzawodnictwa indywidualnego jak i zespołowego

III.    Termin i miejsce:
1.    czwartek 17.10.2013. g. 16.00 – Hala GOSiR ul. Cymsa / hala byłej jednostki wojskowej/ w Gnieźnie
2.    czwartek 21.11.2013. g.16.00 – Hala sportowa w Kiszkowie
3.    czwartek 05.12.2013 g.16.00 – Hala GOSiR ul. Cymsa –Turniej ‘Mikołajkowy”

IV.    Regulamin i system rozgrywek:
Terminy i miejsca dalszych turniejów na 2014 rok będą podane podczas turnieju  „Mikołajkowego”.
Turniej ma charakter cykliczny. Organizowany będzie zasadniczo w każdy trzeci  czwartek miesiąca.
Turniej ma charakter otwarty i skierowany jest głównie do uczniów podstawowych powiatu gnieźnieńskiego jak i z możliwością udziału dzieci z powiatów ościennych

System rozgrywek: grupowy lub „do dwóch porażek” , w zależności od ilości  startujących.
Zawodnicy reprezentują swoją Szkołę Podstawową.
Najlepszych trzech zawodników otrzymuje każdorazowo okolicznościowe medale.
W podsumowaniu kończącym, po sześciu najlepszych w poszczególnych kategoriach otrzymują okolicznościowe Puchary.
Turniej bez opłat startowego.

Dodatkowych informacji udziela: Tadeusz Nowak tel.  601 584828
          – sędzia główny rozgrywek

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI DO UDZIAŁU W TURNIEJACH

Stanisław Dolaciński i Tadeusz Nowak
treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,powiatowy-cykl-turniejow-tenisa-stolowego-szukamy-mlodych-talentow-w.html