„Pozwólmy dzieciom, być dziećmi!” dr hab. Jan Konarski

2018-07-05

Zespół Instytutu Sportu i Nauki pragnie poinformować, że otwarty został nabór dzieci i młodzieży urodzonej w latach 2008-2012 do Akademii Piłkarskiej ISiN. Treningi rozpoczną się 7 sierpnia bieżącego roku i prowadzone będą na orliku w Mnichowie k. Gniezna w każdy wtorek i czwartek od godz. 16:45.

Zgłoszenia przyjmowane są na stroni www.isin.com.pl przez formularz kontaktowy, z dopiskiem Akademia Piłkarska ISiN Mnichowo. Pierwsze, kolejne dwa treningi, w których uczestniczy dziecko są niezobowiązujące. Serdecznie zapraszamy.
Pragnąc przybliżyć Państwu działalność Akademii Sportowych ISiN zachęcamy do zapoznania się z jej prezentacją zamieszczoną poniżej.

Mgr Bartosz Malak,
Instytut Sportu i Nauki w Poznaniu


Dzieci posiadają naturalną potrzebę ruchu, którą od najmłodszych lat manifestują poprzez tworzenie i udział w najróżniejszych zabawach ruchowych. Zabawy i gry ruchowe leżące w ludzkiej naturze, stanowią instynktowną formę aktywności bez poważnych intencji, przygotowującą do dorosłego życia. Dostarczają pozytywnych emocji, stymulują rozwój poznawczy, pamięć przestrzenną i koordynacyjne zdolności motoryczne (Trześniowski, 1999). Aktywność fizyczna, stymulacja poznawcza i zadania orientacyjno-przestrzenne wpływają na neurogenezę, czyli tworzenie się komórek nerwowych w tzw. zakręcie zębatym (część struktury mózgu - hipokampu). Zakręt zębaty jest odpowiedzialny za uczenie się, pamięć i zapominanie (Leasure i Jones, 2008; Fabel i in., 2009; Epp i in., 2016; Ihunwo i in., 2016; Kodali i in., 2016; Cooper i in., 2017; Ma i in., 2017;).

Właściwe zaplanowany trening, odpowiednio dobrany rodzaj, intensywność i objętość bodźców, a także pozytywny ładunek emocjonalny, jaki za sobą niesie, może te procesy nasilić (Leasure i Jones, 2008; Epp i in., 2016; Kodali i in., 2016). Wyniki ostatnich kilkunastu lat badań udokumentowały współzależność, między wspomnianymi czynnikami, a zdolnościami do uczenia się i zapamiętywania, w tym również nabywania nowych umiejętności ruchowych (Skriver i in., 2014).

Stąd zabawa i gry ruchowe mają swoje ważne miejsce w szkoleniu sportowym i powinny stanowić jego największą komponentę na etapie wszechstronnym. Przemawiają za tym dowody naukowe i mocne podstawy teoretyczne. Niestety wielu praktyków sportu ich nie uwzględnia lub uwzględnia w stopniu niewystarczającym.  Ponadto, doprowadza do przedwczesnej specjalizacji, co uniemożliwia rozwój pełnego potencjału fizycznego w okresie dorosłości i w efekcie prowadzi do syndromu wypalenia, który skutkuje odchodzeniem młodych zawodników od sportu.
Akademie Sportowe Instytutu Sportu i Nauki powstały, by odwrócić wiele negatywnych trendów w świecie sportu i wykorzystać osiągnięcia współczesnej nauki.

To m. in.:
‒    zgodna z rozwojem biologicznym dziecka etapizacja procesów szkolenia;
‒    wdrożenie i bieżąca korekta opracowanego systemu szkolenia ISiN;
‒    wdrożenie i bieżąca korekta opracowanych rozwiązań dla praktyki edukacyjnej i szkoleniowej;
‒    uniezależnienie szkolenia sportowego od punktacji w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w Polsce;
‒    ukierunkowywanie i selekcja do dyscyplin sportowych na właściwym na tego celu okresie rozwoju biologicznego i sportowego zawodnika;
‒    a w perspektywie długofalowej poprawa wskaźnika efektywności szkolenia w Polsce i dorobku medalowego na najważniejszych zawodach sportowych.
Dążenie do upowszechnienia zjawiska sportu i rekreacji wśród dzieci oraz ścieżka edukacyjna dla dzieci i ich rodziców zrzeszonych wokół Akademii Sportowych Instytutu Sportu i Nauki pozwala zakładać, że także w wymiarze społecznym wiele z negatywnych skutków współczesnego stylu życia zostanie zminimalizowanych, tj.:
‒    zmniejszenie przyrostu odsetka dzieci i młodzieży z nadmiarem masy ciała w kolejnych latach (np. wśród 11-latków odsetek chłopców z nadmierną masą ciała wynosił 20,8%, u dziewcząt 16,5% w 2002 r., by w 2010 r. sięgnąć odpowiednia 25,4% i 17,9%); prognoza jest zatrważająca, każdego roku będzie przybywać 400 tysięcy dzieci z otyłością, w tym 80 tysięcy z nadwagą (Mazur i Małkowska-Szkutnik, 2011);
‒    zmniejszenie konsekwencji otyłości wśród dzieci, m. in. przez ograniczenie ryzyka chorób metabolicznych w wieku dorosłym i starczym, a także demencji i osłabienia funkcji poznawczych.

Powyższe korzyści oddane są w sformułowaniach, opisujących przebieg szkolenia sportowego w Instytucie Sportu i Nauki:
1)    Proces dydaktyczny rozpoczyna się w duchu krzewienia pasji do ruchu, wychowania poprzez sportu i dopiero na jego końcowych etapie następuje wychowanie do sportu (Instytut Sportu i Nauki, 2018).
2)    Świadoma decyzja o wyborze sportu, do którego posiada się wrodzone predyspozycje daje gwarancję osiągnięcia większych sukcesów, jako senior. Oparty o rozwój biologiczny i emocjonalny proces treningowy, pozwala w sposób optymalny dobrać narzędzia i wykorzystać naturalny potencjał ruchowy dziecka (Instytut Sportu i Nauki, 2018).
3)    Niezależnie, od wyboru dalszej ścieżki życiowej przez podopiecznych, wychowanie w pasji do ruchu, zakorzenione wartości olimpijskie, umiejętność budowania relacji rówieśniczych, radzenia sobie z emocjami i stresem rywalizacji oraz rozwój poznawczo-intelektualny będą stanowić cenny zasób na dalszych etapach życia (Instytut Sportu i Nauki, 2018).
Istnieje silna potrzeba zmian w szerokorozumianym sporcie dzieci i młodzieży, a dopełnieniem wskazującym na doniosłe znaczenie Akademii Sportowych Instytutu Sportu i Nauki, w tym procesie są, najprawdopodobniej unikalne w skali światowej, zasoby ludzkie. Multidyscyplinarny zespół stworzony na potrzeby realizacji projektu zbudowany jest z przedstawicieli nauk podstawowych i stosowanych, teoretyków sportu i praktyków tej specjalności (trenerów, fizjoterapeutów, osteopatów, dietetyków i psychologów), który w niedalekiej przyszłości, w całości, zostanie przedstawiony na stronie internetowej Instytutu.
Złożoność i rozmach projektu Akademii Sportowych Instytut Sportu i Nauki może sprawiać wrażenie przytłaczającego, jednak jego realizacja przynosi dzieciom beztroskę, lekkość i radość zabawy towarzyszącej im podczas pierwszych lat treningów.

Artykuł Sponsorowany

 

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,pozwolmy-dzieciom-byc-dziecmi-dr-hab-jan-konarski.html