Trwa aktualizacja bazy danych gnieźnieńskich organizacji pozarządowych

2013-11-06

Baza danych gnieźnieńskich organizacji pozarządowych, która znajduje się w miejskim serwisie internetowym www.gniezno.eu w zakładce „Wiadomości dla Stowarzyszeń”, została utworzona w celu dostarczenia mieszkańcom, władzom miasta, organizacjom i innym podmiotom zainteresowanym działalnością III sektora, aktualnych danych dotyczących organizacji pozarządowych działających na terenie naszego Miasta.

Dane zawarte w bazie winny stanowić wiarygodne i pewne źródło informacji, dlatego aktualizacja musi być systematyczna i rzetelna.  Efektem  aktualizacji będzie pełna lista organizacji pozarządowych zawierająca najważniejsze informacje na temat przedmiotu działalności NGO, która pozwoli lepiej korzystać z ich zasobów. Będzie ona także ważnym źródłem informacji  dla lokalnej społeczności o funkcjonujących w Gnieźnie organizacjach pozarządowych.

 

Organizacje pozarządowe, które chcą włączyć się do systemu współpracy z Miastem Gnieznem, winny przekazać wypełnioną ankietę z aktualnymi danymi do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie pokój 04, do 14 listopada 2013 roku lub przesłać pocztą elektroniczną na adres kamillalacka@gniezno.eu

 

Gniezno.eu
 

 

Plik wo wydruku

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,trwa-aktualizacja-bazy-danych-gnieznienskich.html