W sobotę odbędzie się XXVI Jesienny Bieg Osiedla Winiary!

2016-09-26

Już w sobotę, 1 października odbędzie się XXVI Jesienny Bieg Osiedla Winiary, do którego udziału już zapraszają dzisiaj organizatorzy mieszkańców Gniezna oraz powiatu gnieźnieńskiego . Zapisy do biegu rozpoczną się od godziny 10.30 a od godz. 12.00 zostaną przeprowadzone biegi młodzieżowe, a po godzinie 14.30 przewidziany jest bieg rodzinny. Po niżej przedstawiamy regulamin XXVI Jesienny Bieg Osiedla Winiary .

CEL
-  upowszechnienie biegania – najprostszej i najefektywniejszej formy podnoszenia
   sprawności fizycznej wśród społeczeństwa,
-  wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa w różnych formach  współzawodnictwa
   indywidualnego i zespołowego,
 
ORGANIZATORZY
GNIEŹNIEŃSKA  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
RADA OSIEDLA NR III WINIARY MIASTA GNIEZNA
STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN
 Prezydent Miasta Gniezna – Tomasz Budasz
 Starosta Gnieźnieński – Beata Tarczyńska
 
PROGRAM  XXVI JESIENNEGO BIEGU OSIEDLA WINIARY
      3.1 Biegi dla dzieci i młodzieży na dystansie od 200 m  do 1500 m,
3.2 Bieg rodzinny – 1200 m,
 
WARUNKI UCZESTNICWA
4.1 W biegach dla dzieci i młodzieży mają prawo startu: 
przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych posiadający kartę startową z nazwiskiem i imieniem, rokiem urodzenia nazwą szkoły. Karty startowe przygotowują uczestnicy biegu sami.
4.2 W biegu  rodzinnym obowiązuje start, co najmniej jednej osoby dorosłej, która ukończyła
20 lat i co najmniej jednego dziecka, które nie ukończyło 15 lat.
 
TRASY BIEGÓW
Start do wszystkich biegów na ulicach osiedla Winiary
Meta do wszystkich biegów usytuowana będzie na placu przy sklepie „Viki”
– os. Jagiellońskie.
 
Trasy poszczególnych biegów ulicami i uliczkami międzyosiedlowymi  os. Winiary.
5.1 Trasa biegu rodzinnego: deptak na os. Jagiellońskim – ul. Lednicką – deptak na os. Piastowskim – Winiary.
meta – przy sklepie „Viki” os. Jagiellońskie
5.2 Biegi dla dzieci i młodzieży:
      Biegi dla dziewcząt i chłopców rozegrane zostaną w następujących  kategoriach
      wiekowych:
 

2011

          /przedszkolaki/ i młodsi

200 m

2010 - 2008

    Szkoła podstawowa            kl     I – II

400 m

2007 - 2006

    Szkoła podstawowa            kl  III – IV

500 m

2005 – 2004

    Szkoła podstawowa            kl   V – VI

800 m

2003 - 2002

Gimnazjum

1000 m

2001

uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych

dz.-1000m,   chł.-1500m

 
PROGRAM BIEGÓW
    Zgłoszenia do biegu rodzinnego  w dniu   startu od godz. 10:30
 
1200          – uroczyste otwarcie imprezy – przy sklepie „Viki”
1215-1415  – start do biegów dzieci i młodzieży /od 200 m do 1500 m/
1430         – start do biegu rodzinnego – 1200 m
1500             –  wręczenie  nagród i dyplomów oraz uroczyste zakończenie imprezy.
 
 7. KLASYFIKACJA I NAGRODY
 7.1 W biegu rodzinnym /1200 m nie będzie prowadzona klasyfikacja. Na trasie  znajdować się będą punkty kontrolne. Wśród startujących zostaną  rozlosowane upominki.
 
Puchary w kategorii szkół podstawowych:
I m.   puchar Prezesa Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Zdzisława Kujawy
II m.  puchar Prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan – Stanisława Dolacinskiego
III m. puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gniezna – Michała Glejzera
 
Puchary w kategorii szkół gimnazjalnych:
I m.   puchar Prezydenta Miasta Gniezna – Tomasza Budasza
II m.  puchar Przewodniczącej Rady Nadzorczej GSM – Elżbiety Kozłowskiej
III m. puchar Przewodniczącej Rady Osiedla Winiary – Elżbiety Jóźwiak
 
Puchary w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I m.    puchar Starosty Gnieźnieńskiego – Beaty Tarczyńskiej
II m   puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego – Dariusza Iglińskiego
III m. puchar Przewodniczącego Komisji Kulturalno – Oświatowej GSM – Stanisława Rajkowskiego
 
7.2 W biegach dzieci i młodzieży nie dokonujemy zapisów. Każdy startujący musi przy sobie posiadać kartkę z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz nazwą szkoły, do której aktualnie uczęszcza. W biegach dzieci i młodzieży przeprowadzona zostanie klasyfikacja
indywidualna i zespołowa szkół,  Prowadzona będzie punktacja w każdym biegu (oprócz biegu przedszkolaków) dla pierwszych 15 na mecie.
 
I miejsce – 15punktów, II miejsce – 14 punktów, ….. XV miejsce 1 punkt.
 
Suma punktów w biegu  decyduje o miejscu szkoły, w punktacji zespołowej szkół . 
Za zajęcie I, II i III miejsca – indywidualnie zawodnik otrzyma dyplom,  medal i upominek.
Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca zespołowo – puchary 
W każdym biegu rozlosowane zostaną upominki.
 
8. SPRAWY RÓŻNE
8.1 Sekretariat XXVI  Jesiennego Biegu Osiedla Winiary w dniu 1 października 2016 r. mieścić się na placu przy „Viki” – os. Jagiellońskie - od godz. 1030 
8.2 Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
8.3 Interpretacja regulaminu należy do organizatora imprezy.
8.4 Zawodnicy biegów ubezpieczają się we własnym zakresie.
8.5 Zawody zabezpieczone będą od strony medycznej przez organizatora imprezy.
 
KOMITET ORGANIZACYJNY ZAWODÓW
 
 
 
treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,w-sobote-odbedzie-sie-xxvi-jesienny-bieg-osiedla-winiary.html