XI Festyn „Sport receptą na zdrowie” dla seniorów

2017-05-27

Hala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 2 Gnieźnie po raz kolejny gościła bardzo liczną grupę seniorów z terenu Gniezna i powiatu. 24 maja Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zorganizowało XI Festyn Sportowo – Rekreacyjny dla Seniorów „Sport receptą na zdrowie”.

W imprezie udział wzięło 260 uczestników z Gniezna, Kiszkowa, Trzemeszna Witkowa i Czerniejewa. W tej integracyjnej formie spotkania udział wzięli przedstawiciele organizacji społecznych i środowisk lokalnych z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Gniezna, Witkowa i Trzemeszna, Stowarzyszenia „Promyk” z Gniezna i Trzemeszna, Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” z Kiszkowa, Polskiego Związku Niewidomych z Gniezna, Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gnieźnie, Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie, Polskiego Stowarzyszenia Amazonek w Gnieźnie, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z Gniezna i Trzemeszna, Klubu Seniora „Radość” działającego przy gnieźnieńskim MOK,  Klubu Seniora „Winiary” i Miejskiej Rady Seniorów z Czerniejewa. Uczestnicy zmagali się w indywidualnych konkurencjach sportowo – rekreacyjnych takich jak: quiz wiedzy o sporcie i organizacjach samorządowych,  rzut ringo, rzut woreczkami do kosza, rzut piłką do kosza, rzut lotką, strzał piłką do mini bramki, wyrzucanie kośćmi i zbijanie kręgli.

W poszczególnych konkurencjach finałowe miejsca zajęli:
zbijanie kręgli:

I – Maria Stanisławska –  Klub Seniora „Radość”, II – Henryk Kot – Klub Seniora „Radość”, III – Jarosław Ślebioda - Polski Związek Niewidomych

rzut piłką do kosza
I – Halina Sztachera - „Słoneczny Promyk” Kiszkowo, II – Stanisław Rewers  - „Promyk” Gniezno, III – Włodzimierz Miechowicz – PZERiI Witkowo,

wyrzucanie kośćmi
I – Jerzy Tubacki - PZERiI Gniezno, II – Krystyna Kwaśniewska –Klub Seniora „Radość”, III – Krystyna Wiśniewska – WZINR Gniezno,

strzał piłką do mini bramki
I – Dionizy Kabaciński – PZERiI Gniezno, II – Janina Nowicka – WZINR Gniezno, III – Wiesława Budna - PZERiI Gniezno


 rzut lotką do tarczy
I – Halina Mikulska – Polski Związek Niewidomych , II – Benon Kędzierski – WZINR Gniezno, III – Irena Burzyńska – „Słoneczny Promyk” Kiszkowo

 rzut  ringo
I – Irena Burzyńska - „Słoneczny Promyk” Kiszkowo, II – Wiesława Gorczycka - „Słoneczny Promyk” Kiszkowo III – Kazimierz Bodda – „Promyk” Trzemeszno

rzut woreczkami do kosza
I – Kazimierz Nowicki – WZINR Gniezno, II – Jarosław Ślebioda – Polski Związek Niewidomych, III – Barbara Dolacińska – Klub Senora Winiary

quiz wiedzy o sporcie
I – Bogdan Brzewiński – PZERiI Trzemeszno, II – Ryszard Jasiecki – Polski Związek Niewidomych, III – Tadeusz Sosnowski – PZERiI Trzemeszno

quiz wiedzy o organizacjach pozarządowych
I – Gertruda Polak – PZERiI Witkowo, II – Barbara Antas – „Promyk” Trzemeszno , III – Ryszard Jasiecki – Polski Związek Niewidomych

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji indywidualnych otrzymali pamiątkowe medale, zaś  upominki od europoseł Krystyny Łybackiej.  
                                            
W klasyfikacji drużynowej wyłoniono 6 najlepszych drużyn w której finałowe miejsca zajęli:
 I –    Polski Związek Niewidomych w Gnieźnie,
II –  Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Kulturalne „Słoneczny Promyk” Kiszkowo
III – Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie   
IV –  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie
V –    Klub Seniora „Radość” przy MOK Gniezno
VI –  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzemesznie

Zwycięskie drużyny otrzymały okolicznościowe puchary a wszystkie drużyny dyplomy uczestnictwa.

Współorganizatorami imprezy był Urząd Miejski i Szkoła Podstawową Nr 2 w Gnieźnie.

Impreza zrealizowana została w ramach projektu dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki w warszawie. Wśród zaproszonych gości i organizatorów obecni byli: Prezydent Gniezna Tomasz Budasz, Dyrektor Biura Posłanki do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej – Tadeusz Tomaszewski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gniezna Jan Budzyński, Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miasta Ryszard Karmoliński, radny powiatu gnieźnieńskiego Jacek Kowalski oraz Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński wraz z przedstawicielami władz SMW Anną Stanowską, Agnieszką Frąckowiak, Justyną Banasik i Krzysztofem Wojciechowskim.

Podczas otwarcia wyłoniono także najstarszego uczestnika imprezy, którą okazała się pani Rozalia Wolarz r. 1931 z drużyny „Słoneczny Promyk” Kiszkowo. Otrzymała ona upominki ufundowane przez panią europoseł Krystynę Łybacką, która ufundowała także okolicznościowy puchar dla najliczniejszej reprezentacji. Była nią licząca 55 osób reprezentacja Klubu Seniora „Radość” działającego przy Miejskiem Ośrodku Kultury w Gnieźnie.

Uczestnicy festynu  mieli także okazję zmierzyć sobie ciśnienie i poziom cukru oraz uzyskać konsultacje w zakresie gimnastyki i rehabilitacji osób w wieku senioralnym.  Na zakończenie wszyscy wspólnie skosztowali posiłek w formie obiadu.

Stanisław Dolaciński + foto
 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,xi-festyn-sport-recepta-na-zdrowie-dla-seniorow.html