XII Festyn „Sport receptą na zdrowie” dla Seniorów

2018-05-24

Hala sportowa i boisko ze sztuczną nawierzchnią Szkoły Podstawowej Nr 2 Gnieźnie po raz kolejny gościło bardzo liczną grupę seniorów z terenu Gniezna i powiatu. 23 maja.

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zorganizowało  XII Regionalny Festyn Sportowo – Rekreacyjny dla Seniorów „Sport receptą na zdrowie”. W imprezie udział wzięło 340 uczestników z Gniezna, Kiszkowa, Kłecka, Trzemeszna, Witkowa, Czerniejewa, Zdziechowy i Modliszewka. W tej integracyjnej formie spotkania udział wzięli przedstawiciele organizacji społecznych i środowisk lokalnych z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Gniezna, Kłecka, Witkowa, Trzemeszna, Zdziechowy i Modliszewka, Stowarzyszenia „Promyk” z Gniezna i Trzemeszna, Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” z Kiszkowa, Polskiego Związku Niewidomych z Gniezna, Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gnieźnie, Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie, Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Amazonek, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z Gniezna i Trzemeszna, Klubu Seniora „Radość” działającego przy gnieźnieńskim MOK,  Klubu Seniora „Winiary”, Polskiego Związku Niewidomych z Gniezna i Miejskiej Rady Seniorów z Czerniejewa. Uczestnicy zmagali się w indywidualnych konkurencjach sportowo – rekreacyjnych takich jak: quiz wiedzy o sporcie i organizacjach samorządowych,  rzut ringo, rzut woreczkami do kosza, rzut piłką do kosza, rzut lotką, strzał piłką do mini bramki i wyrzucanie kośćmi.
 
W poszczególnych konkurencjach finałowe miejsca zajęli:
 
rzut piłką do kosza
I – Danuta Tubacka – PZERiI Trzemeszno 
II – Barbara Chojnacka – Klub Seniora „Radość”
III – Henryk Kot – Klub Seniora „Radość”
 
wyrzucanie kośćmi kobiet
 I – Zofia Polasiak – „Promyk” Trzemeszno
II – Mieczysława Smolińska – Klub Seniora „Radość”
III – Wiesława Pieczyńska – Klub Seniora „Radość”
 
wyrzucanie kośćmi mężczyzn
 I – Zygmunt Turtoń – Klub Seniora „Radość”
II – Mieczysław Najkowski – PZERiI Gniezno
III – Tadeusz Sosnowski – PZERiI Trzemeszno
 
strzał piłką do mini bramki
I – Ireneusz Jung – PZERiI Kłecko
II – Benon Kędzierski – WZINR Gniezno
III – Bożena Krzyżaniak – Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek
 
 rzut lotką do tarczy elektronicznej
I – Teresa Czajkowska – Klub Seniora „Radość”
II – Eugeniusz Gadziński – PZERiI Gniezno
III – Elżbieta Nowak – WZINR Gniezno
 
rzut ringo
 I – Zygmunt Gorczycki – „Słoneczny Promyk” Kiszkowo
II – Gertruda Polak – PZERiI Witkowo
III – Maria Jarczyńska – PZERiI Trzemeszno
 
rzut woreczkami do kosza
I – Barbara Noskiewicz – PZERiI Gniezno
II – Kazimierz Nowicki – WZINR Gniezno
III – Danuta Tubacka – PZERiI Trzemeszno
 
quiz wiedzy o sporcie
 I – Michał Patalas – Polski Związek Niewidomych
II – Zdzisław Kotliński – „Słoneczny Promyk” Kiszkowo
III – Teresa Radka – PZERiI Gniezno
 
quiz wiedzy o organizacjach pozarządowych
 I – Renata Domagalska – „Słoneczny Promyk” Kiszkowo
 II – Anna Zeidler – „Słoneczny Promyk” Kiszkowo
III – Krystyna Maciejewska – Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek
 
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji indywidualnych otrzymali pamiątkowe medale i upominki ufundowane przez Poseł do Parlamentu Europejskiego panią Krystynę Łybacką.   Otrzymali oni także upominki rzeczowe od pani Poseł Krystyny Łybackiej.                                          
 
W klasyfikacji drużynowej wyłoniono 6 najlepszych drużyn w której finałowe miejsca zajęli:
 I  –   Klub Seniora „Radość” przy MOK Gniezno 
II  –  Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Kulturalne „Słoneczny Promyk” Kiszkowo
III – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie
IV –  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzemesznie
V –   Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie   
VI –  Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek
Zwycięskie drużyny otrzymały okolicznościowe puchary, a wszystkie drużyny dyplomy uczestnictwa.
      
Współorganizatorami imprezy był Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gnieźnie i Wielkopolskie zrzeszenie LZS w Poznaniu. 
Impreza zrealizowana została w ramach projektu dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Wśród zaproszonych gości i organizatorów obecni byli: Prezydent Gniezna Tomasz Budasz, Asystent Biura Posłanki do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej – Tadeusz Tomaszewski (przewodniczący WZ LZS w Poznaniu), Dyrektor SP Nr 2 Katarzyna Różańska oraz Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński wraz z przedstawicielami władz SMW Anną Stanowską, Agnieszką Frąckowiak, Justyną Banasik i Krzysztofem Wojciechowskim.
Podczas otwarcia wyłoniono także najstarszego seniora imprezy pana Henryka Grzywacza z drużyny Klubu Seniora „Radość” i najstarszą seniorkę panią Rozalię Wolarz z drużyny „Słonecznego Promyka” Kiszkowo. Otrzymali oni upominki przekazane przez Panią Europoseł Krystynę Łybacką oraz albumy z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Europosłanka Krystyna Łybacka ufundowała także puchar dla zwycięskiej drużyny imprezy. 
W przeprowadzeniu konkurencji jak co roku pomagali wolontariusze z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie pod opieką pani Danuty Węgrzyn. Impreza zabezpieczona była także od strony medycznej. Na zakończenie wszyscy wspólnie skosztowali posiłek w formie obiadu. 
 
Stanisław Dolaciński + foto 
 
 
 
 
treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,xii-festyn-sport-recepta-na-zdrowie-dla-seniorow.html