XXI Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym i VII Zawody Strzeleckie z karabinka pneumatycznego

2020-02-17

15 lutego w sali sportowej OKSiR i obiektach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie odbyły się XXI Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Starostów w Tenisie Stołowych o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod Honorowym Patronatem Tadeusza Tomaszewskiego – Posła na Sejm RP - V Memoriał im. Krzysztofa Szkudlarka.

Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie wraz z Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS w Poznaniu przy współpracy z partnerami takich instytucji, placówek i organizacji jak: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Kurkowe Bractwa Strzeleckie i Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego i Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego. Uczestnikami zawodów byli radni, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z terenu 26 gmin i 14 powiatów województwa wielkopolskiego. Wśród 160 uczestników, w turnieju tenisowym udział wzięło 120 samorządowców. Sportowe pozdrowienia dla uczestników imprezy w imieniu Marszałka Marka Woźniaka przekazał zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Mariusz Kubiak zaś oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Witkowa Marian Gadziński. Zawody samorządowców były pierwszą imprezą w 2020 roku w ramach współzawodnictwa sportowo – turystycznego powiatów o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Tegoroczna edycja tenisowych rozgrywek była jednocześnie V Memoriałem Krzysztofa Szkudlarka w Tenisie Stołowym. Obecna na turnieju małżonka śp. Krzysztofa Szkudlarka pani Beata Szkudlarek wyraziła podziękowanie za pamięć o mężu obecnym samorządowcom i życzyła uczestnikom sportowej rywalizacji połączonej z integracją.
W zawodach udział wzięli samorządowcy z powiatu: wrzesińskiego, poznańskiego, obornickiego, krotoszyńskiego, konińskiego, słupeckiego, kościańskiego, gostyńskiego, ostrzeszowskiego, wągrowieckiego, pleszewskiego, kępińskiego, międzychodzkiego i gnieźnieńskiego.
Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: 
 
KATEGORIA: parlamentarzystów, wójtów, burmistrzów i starostów
1 miejsce:  Krzysztof Deutsch      - Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego
2 miejsce:  Zbigniew Ajchler        - b. Poseł na Sejm RP (gmina Sieraków)
3 miejsce:  Konrad Malicki          - Burmistrz Gminy Kobylin
 
KATEGORIA:  radnych
1 miejsce:  Mieczysław Skotnik -   - radny gminy Łęka Opatowska
2 miejsce:  Zbigniew Rogowski      - radny gminy Kramsk 
3 miejsce:  Artur Kozłowski           - radny gminy Czempiń
 
KATEGORIA wspólna dla pań:
1 miejsce: Danuta Strzelczyk         - radna gminy Śmigiel  
2 miejsce: Małgorzata Adamczak - Burmistrz Gminy Smigiel      
3 miejsce: Urszula Furmaniak      - radna gminy Golina 
Przeprowadzono także dodatkową kategorię dla byłych samorządowców  Zwycięzcami tej kategorii zostali:
1 miejsce -   Jerzy Przygoda           - Kobyla Góra
2 miejsce -  Leszek Dobrzykowski - Niechanowo                  
3 miejsce -  Śliwecki Tadeusz         - Witkowo                 

W klasyfikacji generalnej gmin w finałowej szóstce znalazły się:
I miejsce    – Gmina Śmigiel                    – 91 pkt
II miejsce  – Gmina Golina                      – 89 pkt
III miejsce – Gmina Kórnik                     – 72 pkt
IV miejsce – miasto Czempiń                   – 52 pkt
V miejsce  – Gmina Łęka Opatowska    –  51 pkt  
VI miejsce – miasto Kościan                   –  47  pkt


W klasyfikacji końcowej powiatów wśród szóstki najlepszych znalazły się :
I miejsce    – powiat kościański               - 190 pkt
II miejsce   – powiat koniński                  - 146 pkt
III miejsce  – powiat poznański                 - 75 pkt
IV miejsce – powiat gnieźnieński              - 71 pkt
V miejsce   – powiat kępiński                    - 51 pkt
VI miejsce  – powiat słupecki                    - 39 pkt
VII miejsce – powiat krotoszyński              - 38 pkt
VIII miejsce – powiat gostyński                  - 31 pkt
IX miejsce – powiat obornicki              - 28 pkt
X miejsce – powiat międzychodzki             - 26 pkt
XI miejsce powiat ostrzeszowski                 - 25 pkt 
XI miejsce powiat wągrowiecki                   -25 pkt
XII miejsce – powiat pleszewski                 - 23 pkt
XIII miejsce – powiat wrzesiński                - 11 pkt

Zwycięzcy poszczególnych kategorii indywidualnych i zespołowych otrzymali pamiątkowe puchary, medale i statuetki ufundowane przez organizatorów. Wręczono również ufundowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie Piotra Jóźwika - statuetki im. Henryka Muchy dla „najstarszego” i „najmłodszego” uczestnika zawodów. Seniorem zawodów okazał się 73 letni Wojciech Grodzki – radny gminy Golina a najmłodszym 26 letni Jakub Zadroga - Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Rozegrano także dodatkowe mecze o miano  „najlepszej zawodniczki , zawodnika turnieju” o statuetki im. śp. Krzysztofa Szkudlarka ufundowane przez Burmistrza Witkowa Mariana Gadzińskiego. Zwycięzcami tej kategorii zostali Jerzy Przygoda były Wójt Gminy Kobyla Góra i Danuta Strzelczyk – radna gminy Śmigiel

W czasie trwania imprezy przeprowadzono kilka konkurencji rekreacyjnych, które nie zaliczane były do kategorii zespołowych. Pamiątkowe medale za zajęcie od I do III miejsca wywalczyli:
rzut lotką do tarczy elektronicznej:                                                                                             1m – Rafał Kowalewski – Zagórów,  2m – Mirosław Sawicki  - Stare Miasto,  3m – Krzysztof Nikodem - Rogoźno                                                                                                     
1m – Żanetta Matlewska – Golina,  2m – Iwona Kosmalska  - Kórnik,  3m – Danuta Strzelczyk - Śmigiel                                                                                                     
rzut ringo (wspólna):                                                                                                                                           1m – Paweł Wojciechowski – Rogoźno, 2m – Andrzej Surdyk – Kórnik, 3m – Urszula Furmaniak – Golina
 rzut kośćmi:                                                                                                                                1m – Urszula Furmaniak - Golina, 2m – Żanetta Matlewska – Golina, 3m – Danuta Strzelczyk - Śmigiel                                                                                                    
1m – Mirosław Durczyński – Golina, 2m – Krzysztof Łączny – Śmigiel, 3m – Jarosław Janowski – Kórnik

W imprezie uczestniczyli organizatorzy oraz zaproszeni goście w osobach:  Tadeusz Tomaszewski – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku, Przewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu, Mariusz Kubiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Dariusz Pilak - Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Mariusz Mądrowski - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Telesfor Gościniak – radny powiatu gnieźnieńskiego - Członek Zarządu Powiatu, Marian Gadziński  Burmistrz Witkowa, Marek Wiatrowski – zastępca Burmistrza Witkowa, Piotr Jóźwik - Przewodniczący Rady Miejskiej Witkowa, Beata Szkudlarek – żona śp. Burmistrza Witkowa, Bogusław Mołodecki - Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Tomasz Radacz – Dyrektor OKSiR Witkowo, Bernadetta Nowak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego oraz Stanisław Dolaciński – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan wraz z członkami zarządu - Anną Stanowską, Justyną Banasik, Arletą Bekas i Przemysławem Mularczykiem.    Organizację XXI Regionalnych Zawodów Samorządowców w Tenisie Stołowym wspierała kilkunastoosobowa grupa  uczniów – wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie podopiecznych Pawła Piniarskiego – sędziego głównego imprezy.   Organizatorzy zawodów zapewnili uczestnikom obiad, kawę, herbatę i przepyszne ciasto.    Organizowane 21 lat zawody miały także formę spotkania integracyjnego będącego okazją do wymiany poglądów i doświadczeń samorządowych w obszarze sportu. W czasie spotkania wójtów, burmistrzów i starostów podczas imprezy Poseł Tadeusz Tomaszewski i Mariusz Kubiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego przedstawili systemowe rozwiązania w obszarze sportu i wspierania inwestycji sportowych realizowane 2020 roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Województwo Wielkopolskie.

Zawody upłynęły w bardzo miłej atmosferze. Zadawalająca jest także duża liczba uczestników co świadczy o zapotrzebowaniu na te zawody, chęci sportowej rywalizacji oraz popularności tenisa stołowego i strzelectwa sportowego wśród wielkopolskich samorządowców.

W ramach zawodach samorządowców  w tenisie stołowym odbyły się VII Otwarte Zawody Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego „O Puchar Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie”. Przed strzelnicą Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zorganizowało wystawę na temat swojej historii. W zawodach rywalizowało ze ponad 100 zawodników i  zawodniczek. Podobnie jak w poprzednim roku najlepsi zawodnicy z kategorii kobiet i mężczyzn brali udział w pojedynku strzeleckim o „Statuetkę Bractwa Kurkowego śp. Krzysztofa Szkudlarka”, którą w tym roku wywalczył Krzysztof Chołodecki z gminy Witkowo, która wręczył Bogusław Mołodecki – Hetman Bractwa Kurkowego. 

                                         
W kategorii kobiet i mężczyzn najlepsze finałowe miejsca zajęli:
kategoria kobiet:                                                                                                              
I miejsce   Anna Misiak               -  41 pkt. na 50 możliwych.
II miejsce  Iwona Kosmalska      -  39 pkt.
III miejsce Agnieszka Ratajczak - 37 pkt.


kategoria mężczyzn:                                                                                                               
I miejsce Krzysztof Chołodecki - 46 pkt.
II miejsce Mariusz Mądrowski  - 46 pkt.
III miejsce Jarosław Janowski  -  44 pkt.


W kwalifikacji drużynowej gmin finałowe miejsca zajęły drużyny:
I miejsce i puchar Prezesa Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie Bogusława Mołodeckiego - drużyna w składzie: Krzysztof Chołodecki, Paweł Roszyk, Paweł Lisiak, Czesław Nowaczyk - gmina Witkowo z wynikiem 168 punktów na 200 możliwych. O zwycięstwie zadecydowała ilość dziesiątek.
II miejsce i puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie Piotra Jóźwika - drużyna w składzie: Sławomir Jarosz, Anna Misiak, Marcin Borowczyk, Dariusz Kołaczkowski - gmina Koźmin Wielkopolski z wynikiem 168 punktów.
III miejsce i puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego - drużyna w składzie: Jarosław Janowski, Robert Jankowski, Jerzy Rozmiarek, Stanisław Duszczak - gmina Kórnik z wynikiem 167 punktów.
IV miejsce i puchar Radnego Powiatu Gnieźnieńskiego - Telesfora Gościniaka - drużyna w składzie: Mariusz Mądrowski, Marcin Jagodziński, Telesfor Gościniak, Piotr Chrzanowski – miasto Gniezno z wynikiem 164 punktów.
V miejsce i puchar Przewodniczącego Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu  Tadeusza Tomaszewskiego – drużyna w składzie: Hubert Łuszak, Paweł Wojciechowski, Henryk Janus, Krzysztof Nikodem - gmina Rogoźno z wynikiem 162 punktów.
VI miejsce i puchar Prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan – Stanisława Dolacińskiego - drużyna w składzie: Maksymilian Marek, Adam Musiak, Tomasz Ciesielski, Tomasz Karon - gmina Gołuchów z wynikiem 161 punktów.
Zawody zakończyły się wręczeniem przez fundatorów pucharów, medali oraz naszych brackich dyplomów. Podziękowania dla kadetów Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie Zuzanny Łyskawińskiej i Miriany Janickiej za pomoc w bezpiecznym przeprowadzeniu zawodów strzeleckich.

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan + foto - Szersza relacja fotograficzna z tych zawodów TUTAJ

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,xxi-regionalne-zawody-samorzadowcow-w-tenisie-stolowym-i-vii.html