XXII Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym Witkowo 2021

2021-06-20

Za nami XXII Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Starostów w Tenisie Stołowych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego i pod Honorowym Patronatem Tadeusza Tomaszewskiego – Posła na Sejm RP. Imprezie towarzyszył - VI Memoriał im. Krzysztofa Szkudlarka oraz VIII Zawody Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie, które na stałe wpisały się w organizację tej imprezy.

Zawody przeprowadzono 19 czerwca w sali sportowej OKSiR i  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.  
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie wraz z Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS w Poznaniu przy współpracy instytucji, placówek i organizacji jak: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Kurkowe Bractwa Strzeleckie, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego i Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Lotnictwa Polskiego. Uczestnikami zawodów byli radni, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z terenu 11 gmin i 7 powiatów województwa wielkopolskiego. Łącznie w imprezie wzięło udział 70 uczestników.
W zawodach udział wzięli samorządowcy z powiatu: wrzesińskiego, konińskiego, ostrzeszowskiego, krotoszyńskiego, konińskiego, słupeckiego i gnieźnieńskiego.  

Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:   
KATEGORIA: parlamentarzystów, wójtów, burmistrzów i starostów
1 miejsce:  Jerzy Przygoda            -  były Wójt Gminy Kobyla Góra – gmina Ostrzeszów
2 miejsce:  Tadeusz Tomaszewski  - Poseł na Sejm RP  - gmina Niechanowo
3 miejsce:  Marek Wiatrowski       - zastępca Burmistrza Witkowa  
 
KATEGORIA:  radnych

1 miejsce:  Zbigniew Rogowski - radny powiatu konińskiego
2 miejsce:  Marek Łuczak         - gmina Kleczew  
3 miejsce:  Czesław Nowaczyk - gmina Witkowo
 
KATEGORIA wspólna dla pań:

1 miejsce: Katarzyna Mądrowska - Gniezno   
2 miejsce: Danuta Winiarska         - radna powiatu gnieźnieńskiego       
3 miejsce: Teresa Bartz                   - Niechanowo  
 
W klasyfikacji generalnej gmin w finałowej szóstce znalazły się:
I miejsce    – Gmina  Witkowo
II miejsce  – Gmina  Niechanowo
III miejsce – Gmina  Golina
IV miejsce – miasto  Gniezno
V miejsce  – Gmina  Ostrzeszów   
VI miejsce – Gmina Kleczew

W klasyfikacji końcowej powiatów wśród szóstki najlepszych znalazły się :
I miejsce    – powiat gnieźnieński
II miejsce   – powiat koniński                   
III miejsce  – powiat  ostrzeszowski
IV miejsce – powiat  krotoszyński
V miejsce   – powiat  wrzesiński
VI miejsce  – powiat  wągrowiecki
 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii indywidualnych i zespołowych otrzymali pamiątkowe puchary, medale i statuetki ufundowane przez organizatorów. Wręczono również ufundowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie Piotra Jóźwika - statuetki im. Henryka Muchy dla „najstarszego” i „najmłodszego” uczestnika zawodów. Seniorem zawodów okazał się 74 letni Wojciech Grodzki – radny gminy Golina a najmłodszym 30 letni Rafał Rekruciak – radny gminy Niechanowo.

Rozegrano także dodatkowe mecz o miano  „najlepszego zawodnika turnieju” o statuetki im. śp. Krzysztofa Szkudlarka ufundowane przez Burmistrza Witkowa Mariana Gadzińskiego. Zwycięzcą tej kategorii został Jerzy Przygoda były Wójt Gminy Kobyla Góra zaś statuetkę dla „najlepszej zawodniczki” otrzymała Katarzyna Mądrowska z Gniezna.

W czasie trwania imprezy przeprowadzono kilka konkurencji rekreacyjnych, które nie zaliczane były do kategorii zespołowych. Zwycięzcy konkurencji w rzucie lotką, rzucie ringo i wyrzucaniu kośćmi otrzymali pamiątkowe medale.  
W imprezie uczestniczyli organizatorzy oraz zaproszeni goście w osobach:  Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu, Mariusz Mądrowski - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Telesfor Gościniak – radny powiatu gnieźnieńskiego - Członek Zarządu Powiatu, Marian Gadziński  Burmistrz Witkowa, Marek Wiatrowski – zastępca Burmistrza Witkowa, Marian Walczak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Witkowa, Beata Szkudlarek – żona śp. Burmistrza Witkowa, Bogusław Mołodecki - Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Tomasz Radacz – Dyrektor OKSiR Witkowo, Bernadetta Nowak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego oraz Stanisław Dolaciński – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan wraz z wiceprezesem Anną Stanowską.

W ramach zawodach samorządowców  w tenisie stołowym odbyły się VIII Otwarte Zawody Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego „O Puchar Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie”. Tradycyjnie najlepsi zawodnicy w kategorii kobiet i mężczyzn brali udział w pojedynku strzeleckim o „Statuetkę Brata Kurkowego śp. Krzysztofa Szkudlarka”. Tym razem w pojedynku wygrała pani Agnieszka Stankowiak z panem Pawłem Grochocińskim zdobywając statuetkę.

Najlepsi w kategorii kobiet:
I miejsce - Agnieszka Stankowiak  
II miejsce - Katarzyna Mądrowska  
III miejsce - Anna Misiak  

W kategorii mężczyzn zajęli kolejno:
I miejsce - Paweł Grochociński  
II miejsce -  Paweł Lisiak  
III miejsce - Mariusz Mądrowski  

W kwalifikacji drużynowej miejsca zajęły drużyny:
I miejsce i puchar Prezesa Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie p. Bogusława Mołodeckiego - drużyna w składzie: Janusz Mirek, Paweł Grochociński z gminy Golina z wynikiem 89 punktów na 100 możliwych.
II miejsce i puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie Piotra Jóźwika - drużyna w składzie: Mariusz Mądrowski, Marcin Jagodziński reprezentujący miasto Gniezno z wynikiem 88 punktów.
III miejsce i puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego - drużyna w składzie: Marian Gadziński, Paweł Lisiak z gminy Witkowo z wynikiem 82 punkty.
IV miejsce i puchar Radnego Powiatu Gnieźnieńskiego - Telesfora Gościniaka - drużyna w składzie: Waldemar Urbaniak, Mirosław Ośkowiak z gminy Rychwał z wynikiem 76 punktów.
V miejsce i puchar Przewodniczącego Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu Tadeusza Tomaszewskiego – drużyna w składzie: Jerzy Przygoda, Dominik Skrzypczak z gminy Ostrzeszów z wynikiem 72 punkty.
Zawody zakończyły się wręczeniem przez fundatorów pucharów, medali oraz naszych brackich dyplomów.

Organizację XXII Regionalnych Zawodów Samorządowców w Tenisie Stołowym wspierała kilkunastoosobowa grupa  uczniów – wolontariuszy podopiecznych Pawła Piniarskiego – sędziego głównego imprezy. Organizatorzy zawodów zapewnili uczestnikom obiad, kawę, herbatę i ciasto. Organizowane 22 lat zawody miały także formę spotkania integracyjnego będącego okazją do wymiany poglądów i doświadczeń samorządowych w obszarze sportu. Jak co roku choć w znacznie mniejszej ilości osób zawody upłynęły w bardzo miłej i sportowej atmosferze.  

Stanisław Dolaciński + foto - Szersza relacja fotograficzna z tej imprezy sportowej TUTAJ
 
 
 


 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,xxii-regionalne-zawody-samorzadowcow-w-tenisie-stolowym-witkowo-2021.html