XXIII Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w Witkowie

2019-10-06

5 października na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie odbyła się XXIII Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych.

Corocznymi organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem” i Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnieźnie, Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Szkoła Podstawowa i Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w ramach wsparcia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Celem organizowanej olimpiady była popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród osób z niepełnosprawnościami, wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego oraz integracja środowiskowa. Łącznie w turnieju udział wzięło 200 uczestników. Gościnne Witkowo odwiedziło 10 placówek: Warsztaty Terapii Zajęciowej Gniezno, Grodzisk Wlkp., Wiardunki, Bielice, Kłecko, Kościan, Zespół Placówek Oświatowych „Nasz Dom” w Gębicach, Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków , ŚDS „Dom Tęcza” w Gnieźnie i Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Ludwiki w Poznaniu.

Przeprowadzono liczne konkurencje sportowe i rekreacyjne w których finałowe miejsca zajęli:

rzut piłką do kosza :

I – Patrycja Scheibe – SOW Poznań
II – Elżbieta Bartkowiak – WTZ Kłecko
III – Katarzyna Palus – WTZ Bielice

rzut piłką lekarską mężczyzn:
I – Piotr Baryżewski – ŚDS Pietrzyków
II – Arkadiusz Kuś – ŚDS Dom Tęcza Gniezno
III – Arkadiusz Połczyński – SOW Poznań

rzut piłką lekarską kobiet:
I –   Sandra Otenbreit - „Nasz Dom” Gębice     
II – Ewelina Skrzypek – WTZ Wiardunki    
III – Joanna Zielazna – WTZ Gniezno

rzut kośćmi:
I – Anna Drozd - ŚDS Pietrzyków
II – Elżbieta Kaczmarek – WTZ Kłecko
III – Damian Karwacki – WTZ Gniezno

bieg na 40m mężczyzn:
I – Leszek Lenarczyk – WTZ Kłecko
II – Leon Gibas – SOW Poznań
III – Roman Balicki - ŚDS Pietrzyków
 
bieg na 40m kobiet:
I – Klaudia Stawikowska -„Nasz Dom” Gębice
II – Amanda Łukaszewska - ŚDS Dom Tęcza Gniezno
III – Sandra Otenbreit - „Nasz Dom” Gębice
 
skok w dal z miejsca kobiet:
I – Sandra Otenbreit - „Nasz Dom” Gębice  
II – Klaudia Stawikowska -„Nasz Dom” Gębice
III – Natalia Druszcz – WTZ Gniezno

skok w dal mężczyzn :
I – Piotr Baryżewski - ŚDS Pietrzyków
II – Janusz Rzemieniec – WTZ Wiardunki
III – Łukasz Paluch – WTZ Kłecko

rzut ringo:
I – Łukasz Paluch – WTZ Kłecko
II – Marcin Wereszka – WTZ Wiardunki
III – Mateusz Lange – WTZ Bielice

sztafeta :
I  – „Nasz Dom” Gębice
II –  WTZ Wiardunki
III – ŚDS „Dom Tęcza” Gniezno

przeciąganie liny:
I – SOW Poznań  
II – ŚDS Pietrzyków
III – WTZ Wiardunki

wyścig samodzielny wózków na 20m
I –  Tomasz Steimec – WTZ Gniezno,
II – Renata Lemańska – WTZ Gniezno

rzut woreczkami do kosza wózkowiczów
I – Renata Lemańska – WTZ Gniezno
II – Tomasz Steimec – WTZ Gniezno
III – Sebastian Andrzejewski – WTZ Bielice

W klasyfikacji generalnej placówek zwyciężyli:
1.    Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” - Pietrzyków
2.    Warsztat Terapii Zajęciowej Kłecko
3.    Warsztat Terapii Zajęciowej Wiardunki
4.    Zespół Placówek Oświatowych „Nasz Dom” Gębice,
5.    Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Ludwiki Poznań
6.    Warsztat Terapii Zajęciowej Bielice

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji indywidualnych i zespołowych otrzymali pamiątkowe medale. W klasyfikacji zespołowej nagrodami rzeczowymi obdarowano wszystkie drużyny dzięki Stowarzyszeniu Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Gnieźnie oraz pucharami ufundowanymi przez WZ LZS w ramach dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.  

Wśród organizatorów i zaproszonych gości w imprezie udział wzięli: Tadeusz Tomaszewski –Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Wojewódzkiego – Przewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu, Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Marek Wiatrowski – Zastępca Burmistrza Witkowa, Piotr Jóźwik - Przewodniczący Rady Miejskiej Witkowa, Telesfor Gościniak – radny powiatu gnieźnieńskiego, Marian Łukowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Borysa, Kamilla Wesołowska Czajka - Zarząd  Stowarzyszenia Rodzin i Osób

Niepełnosprawnych „Razem”, Stanisław Dolaciński -  Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Gnieźnie wraz z przedstawicielami Zarządu SMW Anną Stanowską, Justyną Banasik, Arletą Bekas i Krzysztofem Wojciechowskim. Uczestnicy skosztowali smacznego obiadu przygotowanego przez obsługę kuchni.  Imprezie towarzyszyła bardzo miła atmosfera, pełna sportowych emocji a uczestniczące drużyny zadeklarowali swój udział w przyszłorocznej olimpiadzie.

Stanisław Dolaciński + foto
 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,xxiii-olimpiada-osob-niepelnosprawnych-w-witkowie.html