XXIII Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym przeszły do historii

2022-02-07

Za nami XXIII Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Imprezie towarzyszył - VII Memoriał im. Krzysztofa Szkudlarka. Zawody zaliczane są do Współzawodnictwa Sportowego Powiatów pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Imprezę przeprowadzono 5 lutego na sali sportowej OKSiR i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.  Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie i Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Urzędem Gminy i Miasta w Witkowie, Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Szkołą Podstawową Nr 2 im. Lotnictwa Polskiego i Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Witkowie, Uczestnikami zawodów byli radni, wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz byli samorządowcy z terenu 20 gmin i 10 powiatów województwa wielkopolskiego. Łącznie w imprezie wzięło udział 110 uczestników.

W zawodach udział wzięli samorządowcy z powiatu: poznańskiego, konińskiego, kępińskiego, kościańskiego, kolskiego, ostrzeszowskiego, wrzesińskiego, śremskiego, wągrowieckiego i gnieźnieńskiego.
Rozgrywki rozpoczęły się min. od odśpiewania Hymnu Narodowego oraz oficjalnego otwarcia imprezy przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego. Przed rozpoczęciem zawodów poseł Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczący Rady WZ LZS wraz z zastępcą Mirosławem Durczyńskim wręczyli medale 75-lecia LZS Marianowi Gadzińskiemu, Piotrowi Jóźwikowi i Zbyszkowi Linkiewiczowi. Honorową odznakę za zasługi w rozwoju WZ LZS otrzymał Marek Sikorski z gminy Dolsk.

Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:


KATEGORIA: parlamentarzystów, wójtów, burmistrzów i starostów
1 miejsce: Mariusz Woźniak - Wójt Gminy Grodziec
2 miejsce: Adam Kopis – Wójt Gminy Łęka Opatowska
3 miejsce: Hubert Gruszczyński – Burmistrz Gminy Miłosław
Statuetki im. Jerzego Przygody - uczestnika i zwycięzcy zawodów w Witkowie Wójta Gminy Kobyla Góra ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie wręczyła córka pani Wioletta Przygoda.

KATEGORIA: radnych
1 miejsce: Jarosław Sobański  - radny powiatu kolskiego
2 miejsce: Łukasz Olbrych       - radny gminy Łęka Opatowska
3 miejsce: Mieczysław Skotnik - radny gminy Łęka Opatowska

KATEGORIA wspólna dla pań:
1 miejsce: Danuta Strzelczyk    - radna gminy Śmigiel
2 miejsce: Urszula Furmaniak - radna gminy Golina
3 miejsce: Danuta Winiarska   - radna powiatu gnieźnieńskiego
 
KATEGORIA: byłych samorządowców
1 miejsce: Leszek Dobrzykowski  - Niechanowo
2 miejsce: Mirosław Sawicki         - Stare Miasto
3 miejsce: Marek Sikorski             - Dolsk Opatowska
1 miejsce: Katarzyna Mądrowska- miasto Gniezno
2 miejsce: Wioletta Przygoda    - Gmina Kobyla Góra
 
W klasyfikacji generalnej gmin w strefie pucharowej uplasowały się:

I miejsce – Gmina Golina
II miejsce – Gmina Witkowo
III miejsce – Gmina Kórnik
IV miejsce – Łęka Opatowska
V miejsce – Gmina Śmigiel
VI miejsce – Gmina Niechanowo

W klasyfikacji końcowej powiatów najlepsze okazały się :
I miejsce – powiat koniński
II miejsce – powiat gnieźnieński
III miejsce – powiat poznański
IV miejsce – powiat kępiński
V miejsce – powiat kościański
VI miejsce – powiat kolski

Przeprowadzono także kilka dodatkowych konkurencji rekreacyjnych nie zaliczanych jednak do klasyfikacji końcowej gmin i powiatów w których zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale.

Statuetkę im. Henryka Muchy dla „super seniora” Wojciech Grodzki – radny gminy Golina a statuetkę „najmłodszego uczestnika” wręczono Kamilowi Rezler – radnemu gminy Grodziec.

Rozegrano także dodatkowe mecze o miano „najlepszego zawodnika turnieju” o statuetkę im. śp. Krzysztofa Szkudlarka ufundowaną przez Burmistrza Witkowa Mariana Gadzińskiego. Zwycięzcą tej kategorii został Jarosław Sobański radny powiatu kolskiego. Statuetkę Burmistrza Witkowa dla „najlepszej zawodniczki” otrzymała Danuta Strzelczyk - radna gminy Śmigiel.

Przeprowadzonym rozgrywkach tenisowym towarzyszyły IX Otwarte Zawody Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego dla Samorządowców o puchar Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie, które również na stałe wpisały się w organizację tej imprezy.

W imprezie uczestniczyli organizatorzy oraz zaproszeni goście w osobach: Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu, Krystyna Kubicka Sztul – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Wojewódzkiego, Mariusz Mądrowski - etatowy Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Danuta Winiarska, Telesfor Gościniak – radni powiatu gnieźnieńskiego -, Marian Gadziński Burmistrz Witkowa, Marek Wiatrowski – zastępca Burmistrza Witkowa, Piotr Jóźwik - Przewodniczący Rady Miejskiej Witkowa, Beata Szkudlarek – żona śp. Burmistrza Witkowa, Bogusław Mołodecki - Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Tomasz Radacz – Dyrektor OKSiR Witkowo, Bernadetta Nowak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego, Piotr Chrzanowski – Dyrektor Biura posła Tadeusza Tomaszewskiego oraz Stanisław Dolaciński – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan.

Zawody od strony logistycznej zabezpieczała grupa wolontariuszy ze Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan: Anna Stanowska, Arleta Bekas, Krzysztof Wojciechowski, Joanna Adamczewska, Wiesława Papieska i Franciszek Kosicki.

Organizację XXIII Regionalnych Zawodów Samorządowców w Tenisie Stołowym wspierała również około dwudziestoosobowa grupa uczniów – wolontariuszy podopiecznych Pawła Piniarskiego – sędziego głównego imprezy. Organizowane 23 lat zawody miały także formę spotkania integracyjnego będącego okazją do wymiany poglądów i doświadczeń samorządowych.

Stanisław Dolaciński + foto – Szersza relacja fotograficzna z tej imprezy sportowej TUTAJ
 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,xxiii-regionalne-zawody-samorzadowcow-w-tenisie-stolowym-przeszly-do-historii.html