XXIV Integracyjna Spartakiada Sportowo – Rekreacyjnej z okazji Światowego Dnia Inwalidy przeszła do historii

2019-04-08

W dniu 6 kwietnia w sali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Gnieźnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan wspólnie z Dyrekcją Ośrodka było organizatorem XXIV Integracyjnej Spartakiady Sportowo – Rekreacyjnej z okazji Światowego Dnia Inwalidy.

Współorganizatorami imprezy był Urząd Miejski w Gnieźnie, Polski Czerwony Krzyż, Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu i Biuro Europoseł Krystyny Łybackiej. Łącznie w spartakiadzie wzięło udział około 200 uczestników  reprezentujących stowarzyszenia: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnieźnie i Kłecku, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Stowarzyszenie MAKI - Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza” i „Dom Anki”, Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  Nr 2, Stowarzyszenie „Potrafimy” oraz w ramach integracji  Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne. W ramach imprezy przeprowadzono szereg konkurencji sportowo – rekreacyjnych, konkursów oraz loterię upominków rzeczowych. Przy przeprowadzeniu konkurencji pomogła kilkunastoosobowa grupa wolontariuszy z Towarzystwa Edukacji Bankowej w Gnieźnie.

W poszczególnych współzawodnictwach najlepszymi okazali się:
wyrzucanie kości (dziewcząt)

1. Patrycja Surdyk – Stowarzyszenie „Potrafimy”
2. Anna Mikołaj – WTZ Gniezno
3. Małgorzata Kowalska –  ŚDS „Dom Tęcza”

 wyrzucanie kości (chłopców)
1. Sławomir Łabuńko  – WTZ Gniezno   
2. Mateusz Nowacki – ŚDS „Dom Tęcza”
3. Ala Fiebich –  MŚS Kilińskiego       

rzut woreczkiem do kosza
1. Radosław Kawka – WTZ Kłecko
2. Robert Siwa  – WTZ Gniezno
3. Patryk Frankowski –  Specjalny Ośrodek Wychowawczy Gniezno

 rzut piłką do kosza (dziewcząt)
1. Kinga Zdrojewska -   WTZ Kłecko
2. Nicola Łukaszewska - ŚDS „Dom Tęcza”
3. Wiktoria Skierkowska  -  Stowarzyszenie „Potrafimy”

 rzut piłką do kosza – (chłopcy)
1. Karol Guziołek -  TPD Koło Gniezno
2. Daniel Nowacki – Zakład Opiekuńczo Leczniczy Gniezno   
3. Janusz Nawa – WTZ Kłecko
     
 rzut ringo

1. Patryk Nękowski - SOSW Nr 2 Gniezno   
2. Jerzy Frąckowiak – WTZ Gniezno
3. Natalia Surdyk – Stowarzyszenie „Potrafimy”

konkurs rysunkowy
1. Justyna Majchrzak – ŚDS „Dom Anki”
2. Marta Nawrocka – WTZ Gniezno      
3. Daniel Nowacki –  Zakład Opiekuńczo Leczniczy Gniezno    
    
 konkurs wiedzy o sporcie

1. Tomasz Suchoń  –  Zakład Opiekuńczo Leczniczy Gniezno   
2. Amanda Łukowska – ŚDS „Dom Tęcza”              
3. Konrad Bula – Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne

Zwycięzcy konkurencji rekreacyjnych i konkursów otrzymali pamiątkowe medale. Największym jak co roku oczekiwaniem uczestników było losowanie upominków rzeczowych pozyskanych dzięki wsparciu darczyńców. Emocji podczas loterii towarzyszył fakt, iż wszystkie losy były zwycięskie. Uczestnicy spartakiady ponadto otrzymali słodki poczęstunek w postaci czekolad. Wśród organizatorów i zaproszonych gości w imprezie udział wzięli: Łukasz Kaszyński – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego, Natasza Szalaty i Maria Kocoń - radne powiatu gnieźnieńskiego, Daria Danik – Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto,  Jerzy Chorn, Jan Budzyński – radni miasta Gniezna, Magdalena Wrzesińska – Dyrektor SOSW Nr 2 wraz z zastępcami Renatą Kozłowską i Dorotą Frątczak, Krystyna Król – Polski Czerwony Krzyż w Gnieźnie, Danuta Michalczak - Prezes Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu oraz główni organizatorzy - Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński (radny miasta Gniezna) wraz z przedstawicielami zarządu SMW – Anną Stanowską, Justyną Banasik i Przemysławem Mularczykiem. Fundatorami upominków indywidualnych na spartakiadę byli: Tadeusz Tomaszewski, Angelika Szlachcińska, Jan Budzyński, Stanisław Dolaciński, Jerzy Chorn, Marcin Jagodziński, Dariusz Pilak, Natasza Szalaty, Maria Kocoń, MagdalenaWrzesińska, Daria Danik, Zofia Komosińska, Joanna Robaszkiewicz, Anna Stanowska, Justyna Banasik, Przemysław Mularczyk i Krzysztof Wojciechowski.
Impreza została wsparta przez: Urząd Miejski w Gnieźnie oraz Europoseł Krystynę Łybacką Firmę „Sokołów”, MPK, Trepko, URBIS, POL-AUTO, Bank Spółdzielczy Gniezno, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,  Kirchhoff  i Stacja Paliw HAWA,

Biorąc pod uwagę bardzo dobrą, ponad plan frekwencję , uśmiech i zadowolenie uczestników spartakiadę można zaliczyć do bardzo udanej.
W imieniu organizatorów i uczestników imprezy bardzo dziękuję darczyńcom instytucjonalnym i indywidualnym za okazaną pomoc i wsparcie.

Stanisław Dolaciński + foto
 
 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,xxiv-integracyjna-spartakiada-sportowo-rekreacyjnej-z-okazji-swiatowego-dnia.html