Za nami XXXI Jesienny Bieg Osiedla Winiary

2023-10-08

30 września odbył się w Gnieźnie XXXI Jesienny Bieg Osiedla Winiary zorganizowany przez Gnieźnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową, Zarząd Osiedla Winiary Nr 3 i Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.

Patronat honorowy nad imprezą sprawowali Prezydent Miasta Gniezna i Starosta Gnieźnieński. Impreza jak co roku adresowana była do różnych grup wiekowych mieszkańców miasta i powiatu gnieźnieńskiego. Uczestników imprezy powitali w imieniu organizatorów Prezes Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Zdzisław Kujawa i Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan – Stanisław Dolaciński.  Sportowe pozdrowienia dla wszystkich uczestników imprezy przekazali osobiście poseł Tadeusz Tomaszewski – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki i zastępca Prezydenta Miasta Gniezna Michał Powałowski. Łącznie we wszystkich kategoriach biegowych, począwszy od biegów przedszkolaków, biegów młodzieżowych i dziecięcych oraz biegu rodzinnego  udział wzięło około 700 uczestników.

Zawody biegowe rozpoczęły się od biegów przedszkolaków a następnie biegi szkół podstawowych i ponadpodstawowych w których udział wzięło około 400 zawodników i zawodniczek. W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli:


PRZEDSZKOLA
kat. dziewcząt   200m 
                     
1. Karwańska Laura   -   Przedszkole Zdziechowa                               
2. Skotarczak Nicola  -   Przedszkole Zdziechowa                                
3. Kolańczyk Kaja      -   Przedszkole Nr 15 Gniezno

kat. chłopców 200m
1. Krajniak Tymoteusz - Przedszkole Nr 17 Gniezno
2. Ciszewski - Wójcik  Marcel - Przedszkole Nr 1 Gniezno
3. Skalski Fabian - Przedszkole Nr 1 Gniezno

SZKOŁY PODSTAWOWE
kat. dziewcząt  400m    
              
1. Kowalska Adrianna – SP Jankowo Dolne                     
2. Mroczowska Zuzanna -  SP Nr 3 Gniezno                      
3. Radtke Julia - SP Nr 8 Gniezno

kat. chłopców  400m
1. Kozłowski Jan - SP Nr 12 Gniezno
2. Buczkowski Tomasz - SP Nr 3 Gniezno
3. Aslanca Daniel - SP Nr 8 Gniezno
                 
kat. dziewcząt   500m                 
1. Walczak Julia           - SP 1 Witkowo                    
2. Plaszczyk Zofia       -  SP 2 Witkowo                   
3. Buczkowska Hanna -  SP 12 Gniezno       
                     
kat. chłopców   500m                    
1.Nowak Sebastian -  SP 3 Gniezno                    
2. Wabiński Kamil   -  SP 12 Gniezno                        
3. Nowak Adam    -  SP 12 Gniezno         
                   
kat. dziewcząt  800m                 
1.Jankowiak Wiktoria - SP Nr 10 Gniezno                       
2. Zachmarko Zofia   - SP Żydowo                        
3. Szymska Lena      - SP Nr 12 Gniezno     

kat. chłopców  800m  
1. Grzesiak Nikodem - SP Nr 12 Gniezno
2. Gorczycki Michał   - SP Nr 3 Gniezno
3. Kodranc Michał     - SP Nr 10 Gniezno    
          
kat. dziewcząt  1000m  
1. Litwin Nicola - SP Nr 12 Gniezno
2. Kujawska Marta - SP Nr 2 Witkowo
3. Gożdziewska Natasza - SP Nr 2 Witkowo      
         
kat. chłopców  1000m  
1. Pawlicki Konrad    - SP Gniezno Milenium
2. Walczak Marcel    - SP Nr 1 Witkowo
3. Jankowski Antoni - SP Nr 3 Gniezno       
        
Okolicznościowe puchary w klasyfikacji zespołowej dla 6 najlepszych szkół podst. wywalczyły:

I miejsce – SP Nr 12 Gniezno – puchar Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza
II miejsce – SP Nr 2 Witkowo – puchar Prezesa Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  Zdzisława Kujawy
III miejsce – SP Nr 3 Gniezno – puchar Przewodniczącego Rady Miasta Michała Glejzera
IV miejsce – SP Nr 10 Witkowo – puchar Prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisława Dolacińskiego
V miejsce – SP Nr 1 Witkowo – puchar Przewodniczącej Zarządu Osiedla Nr 3 Winiary   Elżbiety Jóżwiak
VI miejsce – SP nr 8 Gniezno - puchar Przewodniczącej Komisji Kulturalno – Oświatowej GSM Jadwigi Korpys

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
kat. szkół ponadpodstawowych - 1000m  dziewcząt

1. Jankowska Amelia   - ZSP Witkowo   
2. Dominiak Patrycja    - III LO Gniezno
3. Prokopowicz Estera - III LO Gniezno

kat. szkół ponadpodstawowych - 1000m  chłopców
1. Biyar Aslanca  - II LO Gniezno  
2. Loba Jakub    -  ZSE Gniezno
3. Polisiakiewicz Antoni - I LO Gniezno

Puchary w klasyfikacji zespołowej szkół ponadpodstawowych wywalczyły:
I miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych Gniezno – puchar Starosty Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego
II miejsce – III Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie – puchar Przewodniczącego Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu Tadeusza Tomaszewskiego
III miejsce – II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie – puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej GSM Jana Wesołowskiego

Zwycięzcy wszystkich kategorii wiekowych uhonorowani zostali okolicznościowymi medalami, dyplomami oraz upominkami rzeczowymi zaś w klasyfikacji zespołowej szkół pucharami i dyplomami.
Uczestnicy wszystkich biegów dziecięcych i młodzieżowych otrzymali po przekroczeniu linii mety okolicznościowe medale uczestnictwa. Łącznie w w/w biegach udział wzięło około 400 uczestników.

W Biegu Rodzinnym udział wzięło 144 rodzinnych zespołów.  W Biegu na dystansie ok.1000m nie wyłaniano najlepszych zawodników/zawodniczek a najważniejszym było jego ukończenie, zaliczając jedynie po trasie punkty kontrolne. Po zakończeniu Biegu Rodzinnego zostało przeprowadzone wśród połowy rodzin kilkadziesiąt losowanie upominków rzeczowych – ufundowanych przez organizatorów oraz sponsorów i indywidualnych darczyńców.

W czasie trwania  biegowej imprezy na najmłodszych czekała darmowa dmuchana zjeżdżalnia oraz dla zawodników i zawodniczek smaczna grochówka.
Wśród zaproszonych gości i organizatorów podczas trwania imprezy obecni byli: Tadeusz Tomaszewski – poseł na Sejm RP,  Piotr Gruszczyński – Starosta Gnieźnieński,  Michał Powałowski – zastępca Prezydenta Miasta Gniezna, Zdzisław Kujawa – Prezes Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Elżbieta Jóżwiak – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr III Winiary wraz z członkami Rady, Stanisław Dolaciński – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Jan Wesołowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej GSM wraz z członkami Rady, Michał Glejzer – Przewodniczący Rady Miasta Gniezna, Jadwiga Korpys – Przewodnicząca Komisji Kulturalno – Oświatowej GSM, Roman Klejborowski – zastępca Prezesa GSM, Anna Wójcik Starczewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RN GSM oraz główni sędziowie biegów Jerzy Imbierowicz i Marian Pokładecki.

Organizatorzy kolejnej edycji Biegu Osiedla Winiary bardzo dziękują licznej grupie darczyńców poniżej wymienionych: Firma Glazurnik Arkadiusz Nowak, Firma DACHY Wyrzykowski, Spółdzielnia Dozór, Budex Września, Bank Spółdzielczy Gniezno, LEADER SCHOOL,  Firma Pankowscy, Firma SOFEX Gniezno, Sklep Big - Star Gniezno, Salon Kosmetyczny EMPIRA SPA, Sklep Jagoda, SAVITOR Gniezno, Hurtownia Sportowa Trop – Sport, Sklep MAX POL, Karczma na Lednicy, Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji,Firma Karuś, Sklep LAURA, Firma ATLAS, Firma ELEKTRON oraz darczyńcy indywidualni: Tadeusz Tomaszewski, Piotr Gruszczyński, Zdzisław Kujawa, Stanisław Dolaciński, Barbara Borowska, Michał Glejzer, Anna Wójcik Starczwska, Rafael Wojciechowski, Jadwiga Korpys, Angelika Ślachcińska, Dariusz Śmiałowski,  
      
XXXI Jesienny Bieg Osiedla Winiary przeszedł do historii a jego organizatorzy tj. Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rada Osiedla Winiary i Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za swój udział, sponsorom i darczyńcom za ufundowanie upominków rzeczowych oraz wszystkim służbom zaangażowanym w organizację imprezy.
 
Stanisław Dolaciński/ foto Julia Kossakowska (fotogaleria)

 


 

 

 

bs.gniezno.pl

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,za-nami-xxxi-jesienny-bieg-osiedla-winiary.html