Za nimi dwunaste drugie spartakiadowe emocje sportowe

2017-04-10

W dniu 8 kwietnia Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie wspólnie z Dyrekcją Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczym Nr 2, Urzędem Miejskim, Zarządem Oddziału PCK było organizatorem XXII Integracyjnej Spartakiady Sportowo – Rekreacyjnej z okazji Światowego Dnia inwalidy.

Łącznie w spartakiadzie wzięło udział ponad 170 uczestników  reprezentujących stowarzyszenia i takie placówki jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Gnieźnie i Kłecku, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Stowarzyszenie MAKI -Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza” , ŚDS „Dom Anki”, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy   
Nr 2, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie „Potrafimy” oraz  Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne i Świetlica Środowiskowa „Dzieci z Chmur”. 
W ramach imprezy przeprowadzono szereg konkurencji sportowo – rekreacyjnych, konkursów oraz loterie fantową. 
 
W poszczególnych współzawodnictwach najlepszymi okazali się:
 konkurs rysunkowy
1. Jagoda Matysiak  - Świetlica „Dzieci z Chmur”
2. Marika Andraszak – Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne 
3. Brygida Przybylak – SOSW Nr 2    
    
 konkurs wiedzy o sporcie
1. Tomasz Staszyk – ZOL
2. Tomasz Suchy – ZOL
3. Mateusz Nowacki – Stowarzyszenie MAKI
 
wyrzucanie kości
1. Władysław Kawecki – ZOL
2. Jerzy Frąckowiak – WTZ Gniezno
3. Lena Witczak – TPD
 
 kręgle
1. Tomasz Suchy - ZOL 
2. Arkadiusz Kuś – ŚDS „Tęcza”
3. Elżbieta Kaczmarek – WTZ Kłecko
 
 ringo - chłopcy
1. Marcel Szymski - Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne 
2. Natalia Fromm -  Stowarzyszenie „Potrafimy”
3. Aneta Wiśniewska - Stowarzyszenie „Potrafimy”
 
 rzut piłka do kosza – chłopcy
1. Jerzy Frąckowiak – WTZ Gniezno
2. Kacper Witczak - TPD
3. Janusz Nowak - WTZ Kłecko
 
 rzut piłka do kosza – dziewczęta
1. Brygida Przybylak – Stowarzyszenie „Potrafimy”
2. Natalia Surdyk- Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne 
3. Angelika Maciejasz – ŚDS „Dom Anki” 
 
 rzut woreczkiem do kosza
1. Marcel Szymski - Miejskie Świetlice Socjoterapeutycne 
2. Zdzisław Marek - ZOL
3. Martyna Piwowarek – ZOL
 
Zwycięzcy konkurencji i konkursów otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki wręczone przez organizatorów i zaproszonych gości. Najdłużej wyczekiwana przez uczestników jak co roku była wielka loteria fantowa w której udział wzięli wszyscy przybyli na spartakiadę (dzieci, młodzież, dorośli, opiekunowie oraz rodzice). W loterii fantowej wszystkie losy były zwycięskie. Rozlosowano wiele upominków rzeczowych otrzymanych, bądź zakupionych dzięki pozyskanym od darczyńców środkom finansowym oraz nagród ufundowanych przez indywidualnych darczyńców. Uczestnicy spartakiady ponadto otrzymali słodki poczęstunek w postaci czekolad i soków. Wśród organizatorów i zaproszonych gości w imprezie swoją obecność zaakcentowali: zastępca Prezydenta Miasta Gniezna Jarosław Grobelny, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gniezna Jan Budzyński, radna powiatu gnieźnieńskiego – Natasza Szalaty, radny miasta Jerzy Chorn,  Dyrektor SOSW Nr 2 Magdalena Wrzesińska wraz z zastępcami Dorotą Frątczak i Renatą Kozłowską, Członek Zarządu Oddziału PCK Krystyna Król, Wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Pożytku Publicznego Angelika Szlachcińska oraz główni organizatorzy - Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński, wiceprezes SMW Anna Stanowska – Sekretarz SMW Julita Pawlak i Kierownik Biura SMW Justyna Banasik.
 
Fundatorami nagród indywidualnych byli: Tadeusz Tomaszewski, Jan Budzyński, Jerzy Chorn, Ryszard Karmoliński, Marcin Jagodziński, Bogusława Młodzikowska, Mirosława Arndt, Natasza Szalaty, Zbigniew Bręklewicz, Jerzy Berlik, Anna Stanowska, Julita Pawlak, Krzysztof Wojciechowski, Zofia Komosińska, Daria Danik i Stanisław Dolaciński.
Impreza została wsparta także przez: Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Firmy: „Sokołów”, MPK, PAROC Polska, Trepko, Urbis, Bank Spółdzielczy, PEC, Aleksander Kujawski Gospodarstwo Rolne - Głębokie, AKWA i Bank Zachodni WBK.
        
Biorąc pod uwagę wysoką frekwencję, uśmiech i zadowolenie dzieci spartakiadę można uznać za bardzo udaną. 
Jeszcze raz w imieniu organizatorów oraz uczestników spartakiady bardzo dziękujemy za okazaną pomoc licząc przy tym na wsparcie w przyszłym roku.
 
Stanisław Dolaviński/ foto Roman Strugalski i Stanisław Dolaciński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,za-nimi-dwunaste-drugie-spartakiadowe-emocje-sportowe.html