Zaproszenie do Biegu Niechana

2019-04-12

Koleżanki, Koledzy nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, dyrektorzy szkół serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXIX Ogólnopolskim Biegu Niechana, który odbędzie się w piątek 24 maja.

Szczególnie serdecznie zapraszam zespoły klas gimnazjalnych, dla których te zawody będą ostatnie w tej kategorii. Proszę wziąć pod uwagę ten termin przy planowaniu wycieczek oraz innych imprez w tym czasie. Z koleżeńskim pozdrowieniem – organizator Zbyszek Linkiewicz

 

Regulamin:

I. TERMIN I MIEJSCE:
                                            
                                  
XXIX Ogólnopolski Bieg Niechana   odbędzie się
24  maja 2019 r. w  Niechanowie   ( Planty ul. Brzozowa )
Przyjazd i zgłaszanie drużyn do godz. 9:00 w Plantach w Niechanowie.
Oficjalne otwarcie biegu    około godz.  9,30

II. UCZESTNICTWO:
W biegach mogą wziąć udział dzieci, młodzież szkolna w kategorii dziewcząt
i chłopców  na dystansach podanych poniżej:
- rocznik  2008    -  dziewczęta         -  800 m
                            -  chłopcy                - 800 m
- rocznik  2007    -  dziewczęta         - 800 m
                             - chłopcy               -  800 m
- rocznik  2006-  dziewczęta             - 800 m
                             -  chłopcy              - 800 m
-  rocznik 2005     - dziewczęta        - 800 m
                              -  chłopcy             -800 m

-  rocznik 2004    -  dziewczęta        - 800 m
                              -  chłopcy             - 800 m       
- rocznik  2003     -dziewczęta         - 800 m
                               - chłopcy             - 800 m    
        
.................................................................................................................................
III. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
●  obsługę sędziowską i opiekę medyczną podczas zawodów,
●  zabezpieczenie trasy biegu przez policję, strażaków i sędziów ,
●  posiłek regeneracyjny ( dla drużyn zgłoszonych w terminie)
●  konkurencje towarzyszące
● obsługę techniczną i nagłośnienie
IV. NAGRODY
●  zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymują za zajęcie od
    I do III   miejsca – pamiątkowe medale ,
● w klasyfikacji drużynowej szkół  podstawowych  od I do VI miejsca  –   
     puchary
● w klasyfikacji klas gimnazjalnych – za zajęcie od   I   do  III  miejsca puchary
●  wśród uczestników biegu przeprowadzona zostanie
     LOTERIA FANTOWA

V. ZASADY PUNKTACJI:
● szkoła podstawowa , gimnazjum do  poszczególnych biegów może wystawić
   dowolną   liczbę zawodników
● w każdym biegu przeprowadzona jest   
   punktacja.   Za zajęcie od  I do XX miejsca według  zasady:
    I – 24 , II -21 , III - 19 , IV - 17 , V - 16 , VI - 15 , VII - 14 , VIII - 13 ,
    IX - 12, X – 11............. XX – 1  pkt.
Do klasyfikacji generalnej zaliczane są punkty zdobyte w poszczególnych biegach przez wszystkich zawodników danej drużyny (mieszczących się w pierwszej dwudziestce).

VI. ZGŁOSZENIA:
Do 20 maja br. e-mailem  lub telefonicznie na adres:
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIECHAN
ul. Różana 33, 62-220 Niechanowo tel. (0-61) 427-21-14
Prezes klubu Zbyszek Linkiewicz – tel. kom.603592627
e-mail: spniechanowo@wp.pl

Zbyszek Linkiewicz/ foto archiwum SportGniezno.pl


 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,zaproszenie-do-biegu-niechana.html