Zbyszek Linkiewicz ponownie Prezesem UKS-u

2015-03-24

Uczniowski Klub Sportowy „Niechan” w Niechanowie został założony przez rodziców, nauczycieli, uczniów i przyjaciół sportu szkolnego w 1994 roku przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika.

Do rejestru wówczas Urzędu Wojewódzkiego został wpisany w dniu 3 kwietnia 1995 roku stąd w 2015 roku Klub obchodzi jubileusz 20-lecia swojego funkcjonowania. Klub został założony z inicjatywy Posła Tadeusza Tomaszewskiego i Zbyszka Linkiewicza. Do założycieli UKS-u należą m.in. Krystyna Nowaczyk, Mieczysław Kaczmarek, Stanisław Dolaciński i Janusz Skweres. Klub jest członkiem prawnym Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu. Przedstawiciele UKS-u pracują m.in. w Gminnej Radzie Sportu oraz porozumieniu organizacji społecznych i instytucji publicznych „Wspólnota Obywatelska”. 23 marca 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo 
 
– Wyborcze Klubu. Tradycyjnie zebranie prowadził Tadeusz Tomaszewski – posiadający legitymację UKS-u z numerem 1. Przewodnictwo zebrania połączone było z przekazaniem uczniom podstawowych informacji o roli organizacji społecznych oraz sposobie wyboru Władz Klubu i zadań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Członkom Klubu – uczniom, została wyjaśniona zasada absolutorium dla Władz Klubu. To jedyne miejsce gdzie uczniowie, członkowie Klubu głosowali oceniając dyrektora Zespołu Szkół oraz nauczycieli i pracowników szkoły. Obecnie do UKS-u „Niechan” należy 66 osób w tym 50 uczniów. Sprawozdanie z działalności Klubu przedstawił Prezes Zarządu Zbyszek Linkiewicz. UKS w 2014 roku w ramach konkursu ofert otrzymał wsparcie finansowe ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na kwotę 2.000 zł oraz Urzędu Gminy w Niechanowie ponad 17.000 zł.  Środki finansowe od samorządów przeznaczone były na szkolenie sportowe dzieci  i młodzieży w sekcji tenisa stołowego, realizację zajęć pozalekcyjnych w sekcji unihokeja i tenisa stołowego w ramach „Animatora Sportu” oraz organizację XXIV Ogólnopolskiego Biegu Niechana.
 
Klub we współpracy z SP Niechanowo przeprowadził mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej oraz unihokeju. W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej we współpracy z SZS, Klub zorganizował również mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym a w ramach Gimnazjady również eliminacje powiatowe i rejonowe w tenisie stołowym dla gimnazjów.
 
Szkolne zajęcia prowadzone są od 5 lat w sekcji unihokeja a od początku założenia Klubu w sekcji tenisa stołowego pod kierunkiem Eugeniusza Krigera. Zajęcia w sekcji tenisa stołowego prowadzone są 7 razy w tygodniu, w tym dwa razy w godzinach rannych od godziny 6.30. Członkowie sekcji tenisowej odnoszą sukcesy sportowe we współzawodnictwie prowadzonym przez Polski i Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego oraz w rozgrywkach szkolnych. W turnieju UKS-ów na szczeblu wojewódzkim w kategorii dziewcząt I miejsce zajęły Roksana Wojtalak i Zuzanna Lewandowska a wśród chłopców Maksymilian Jankowski i Sebastian Mudrak zajęli II miejsce. Łącznie w sekcji unihokeja, którą prowadzi nauczyciel W-F Tomasz Gadziński uczestniczy 12 chłopców a w sekcji tenisa stołowego 31 osób.  XXIV Ogólnopolski Beg Niechana odbył się 22 marca 2014 roku i uczestniczyło w nim 700 uczniów z 17 szkół podstawowych i 13 gimnazjów. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła na Walnym Zebraniu  przewodnicząca komisji Pani Elżbieta Rzepecka – Roszak informując, że Klub prawidłowo sporządził sprawozdanie finansowe oraz prowadził aktywną działalność sportową w 2014 roku i wniosła o udzielenie absolutorium dla Zarządu Klubu. Uczestnicy zebrania w głosowaniach przyjęli sprawozdania za rok 2014, udzielili absolutorium Zarządowi oraz uchwalili wysokość rocznej składki członkowskiej dla uczniów 10 zł, dorosłych – 40 zł.. 
 
Walne Zebranie UKS-u wybrało na nową 3-letnią kadencję Władze Klubu:
Zarząd w składzie: Prezes – Zbyszek Linkiewicz, który przewodniczy Klubowi od 1994 roku, Wiceprezes – Tomasz Gadziński, Sekretarz – Agnieszka Jankowska, Skarbnik – Dorota Rakowska, Członek – Mieczysław Kaczmarek
 
Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodnicząca – Elżbieta Rzepecka – Roszak, Członkowie – Krystyna Nowaczyk i Tadeusz Tomaszewski
We wrześniu br. odbędą się uroczystości 20-lecia UKS-u „Niechan” a 22 maja br. XXV Ogólnopolski Bieg Niechana.
 
Bartosz Wojceichowski +foto
 
 
treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,zbyszek-linkiewicz-ponownie-prezesem-uks-u.html