Zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez MJ-SPORT!!!

2019-10-03

Za nami już pięćdziesiąta ósmy edycja konkursu zgodnie z podpisaną w dniem 1 grudnia 2014 roku, umową o współpracy w zakresie medialno-promcyjnym portalu SportGniezno.pl z gnieźnieńską firma MJ-SPORT.

Obecny konkurs składał się w przeciwieństwie do poprzednich edycji tylko zadanego jednego pytanie, a rozwiązanie jego z podaniem do publicznej wiadomości zwycięzców na łamach portalu SportGniezno.pl, odbywa się zawsze w pierwszym dniu nowego miesiąca. Pytania do konkursu są przygotowywane są na bazie materiałów umieszczanych na portalu SportGniezno.pl.
 
Odbiór nagród gdyż przewidziano ich w obecnym konkursie podobnie jak poprzednich pięć dla pięciu osób, które  po losowaniu odbiorą je w nowo otwartym firmowym sklepie MJ-SPORT, który ma swoją lokalizację w Centrum Handlowym Max Sobieskiego 17.
 
Prezentacja nagrody w obecnym konkursie nastąpiło zgodnie z przyjętym  regulaminem konkursu na początku drugiego tygodnia jego trwania. 
 
By wziąć udział w naszym konkursie wystarczyło prawidłowo odpowiedzieć na zamieszczone pytanie konkursowe:

W wrześniu w Gnieźnie odbył się trzydniowy turniej piłki ręcznej pod nazwą Gniezno Santander CUP. Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych. Proszę podać zwycięzców obu kategorii wiekowych z uwzględnieniem roczników?

Odpowiedź:

Kategoria DZIECI
rocznik 2007 i młodsze
Zwycięzca
POLONIA Kępno

Kategoria MŁODZICZKI
rocznik 2005/2006
Zwycięzca
MKS PR 05' Gniezno


Odpowiedzi należy przysyłać do dnia 30 września 2019 roku na adres e-mail: sportgniezno@o2.pl, co więcej, w temacie trzeba zaznaczyć, że wiadomość dotyczy zgłoszenia udziału w konkursie, wpisując w polu „Temat” - "Konkurs- Czytelnika”. W wiadomości, poza udzielaną odpowiedzią, należy również zamieścić swoje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (bez numeracji), a także numer PESEL i nr telefonu, w celu skontaktowania się ze zwycięzcą konkursu.  Zgłoszenia osób, które nie podadzą odpowiednich danych, nie będą brane pod uwagę, pomimo udzielenia prawidłowej odpowiedzi. Podanie swoich danych osobowych jest również niezbędne do weryfikacji zwycięzcy i wręczenia nagrody odpowiedniej osobie. Po zakończonym konkursie, podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w innych celach niż wskazane w regulaminie konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o przetwarzaniu danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
W konkursie, poza mieszkańcami Powiatu Gnieźnieńskiego,  mogą wziąć  udział również mieszkańcy całego województwa Wielkopolskiego.
 

Kto wygrywa nagrodę rzeczową !!!

 

W pierwszej kolejności wygrywają osoby, które odpowiedzą prawidłowo na trzy żadne pytania oraz podadzą komplet danych. W przypadku dużej ilości prawidłowych odpowiedzi nastąpi losowanie.

 

Kiedy zabraknie osób z prawidłowo odgadniętymi pytaniami w drugiej kolejności brane będą pod uwagę osoby z dwoma odpowiedziami. I tu również w przypadku sporej ich ilości nastąpi losowanie.

 

Zwycięzca konkursu mejlem otrzyma zawiadomienie o wygranej nagrodzie  rzeczowej, która zostanie zamieszczona za pomocą zdjęcia na stronie naszego portalu po tygodniu trwania naszego konkursu.

 

Ażeby zapobiec jakimkolwiek wątpliwością o prawidłowości przeprowadzonego konkursu zaraz po jego zakończeniu umieścimy nazwiska osób które prawidłowo odpowiedziały na nasze pytania wraz z nazwiskiem zwycięzcy konkursu.

 

Ogółem w naszej zabawie udział wzięło 13. uczestników a byli to:
1. Magdalena Staniszewska - Gniezno
2. Jarosław Trapczyński – Gniezno
3. Krzysztof Wojnowski - Gniezno
4. Paweł Modelski – Kosowo
5. Ewa Kaniasta – Gniezno
6. Grzegorz Woźniak – Gniezno
7. Artur Konieczny - Gniezno
8. Marek Grajaciak – Gniezno
9. Michał Trzaskawka – Wągrowiec
10. Kinga Trzaskawka – Wągrowiec
11. Jarosław Skrzetuszewski – Mieścisko
12. Marzena Skrzetuszewska – Mieścisko
13. Agnieszka Kowalczyk – Mieścisko

W wyniku losowania laureatami pięćdziesiątej siódmej edycji ,,KONKURSU CZYTELNIKA” zostali:

1. Magdalena Staniszewska - Gniezno
2. Michał Trzaskawka - Wągrowiec
3. Marek Grajaciak – Gniezno
4. Jarosław Skrzetuszewski – Mieścisko   
5. Paweł Modelski – Kosowo     
 

 Redakcja – SportGniezno.pl

 

Prezentujemy nagrodę w pięćdziesiątej ósmej edycji  ,,KONKURU CZYTELNIKA” 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,zostaly-rozlosowane-nagrody-ufundowane-przez-mj-sport.html